شرایط و ضوابط | عمده فروشی آنلاین زودل

شرایط و مقررات

نسخه 20/07/1398

زودل یک بستر آنلاین عمده فروشی می باشد. زودل در اینترنت از طریق نامهای دامنه مختلفی منجمله zoodel.com ،iran.zoodel.com و غیره قابل دسترسی می باشد که از طریق آن هرکاربر ثبت شده ای می تواند برای برقراری و حفظ کسب و کار، صادرات و واردات از طریق ثبت ایجاب و قبول با کاربرهای دیگر در تماس باشد («وبسایت» یا «زودل»).

حسب مورد، اشاره به زودل در این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن، اشاره به «هم محله»، شرکتهای گروه، شرکتهای تابعه، مرتبط و یا قائم مقام آنها نیز می باشد. منظور از «ما» مشابه آن، زودل می باشد. اشاره به «شما» به معنی اشاره به «کاربر» می باشد که شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از سامانه برای خرید و یا فروش کالا و یا بازدید کلی استفاده می نماید و پذیرش این شرایط و مقررات توسط آنان، مفروض است.

شرایط و مقررات تشریح شده در این صفحه به مثابه قراردادی فی مابین زودل و کاربران، مشخص می کند که چگونه وبسایت و خدمات زودل باید مورد استفاده قرار گیرد و نهایتاً روابط فیمابین زودل و کاربران (ثبت شده و ثبت نشده) آن را تنظیم می‌کند. لطفاً شرایط و مقررات حاضر را به دقت مطالعه بفرمائید و در صورتی که برای شما قابل قبول نیست، استفاده خود از وبسایت یا خدمات زودل را به هر نحو متوقف فرمایید. با ادامه دسترسی یا استفاده از سامانه زودل فرض بر این است که عملاً این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن را پذیرفته‌اید و قرارداد فی مابین منعقد شده است. در این صورت هیچ ادعایی ناشی از استفاده مداوم شما از این وب‌سایت و ادعای عدم مطالعه یا عدم آگاهی شما از این مقررات و تغییرات بعدی آن مسموع نخواهد بود.

لازم به ذکر است که این شرایط و مقررات ممکن است در هر زمان و به صلاحدید زودل تغییر یابد. اعمال این تغییرات، مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود. آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت ارائه شده است، از تاریخ درج آن در وب سایت، قابل اعمال خواهد بود. هر کاربر باید به آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت آمده است مراجعه نموده و از حقوق و تعهدات خود در برابر زودل، کاربران دیگر و اشخاص ثالث اطمینان حاصل نماید. در هر صورت، صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت کاربر، اخرین نسخه این شرایط و مقررات قابل اعمال خواهد بود.

الف) مقررات کلی

 1. استفاده از وبسایت و خدمات و نرم افزار و محصولات (بطور کلی «خدمات») زودل بر اساس این شرایط و مقررات و همچنین مقررات و سیاستهای دیگر وبسایت است که بر روی وب سایت منتشر می شود. این شرایط و مقررات به منزله قراردادی است که مشخص می نماید که زودل و سرویسهای آن چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت روابط فیمابین زودل و کاربران (ثبت شده و یا استفاده کنندگان / بازدیدکنندگان ثبت نشده) آن را تنظیم می نماید و در هر دعوی ناشی از این موارد، باید مدنظر قرار گرفته و حاکم گردد.
 2. به درخواست شما، زودل شما را به عضویت سامانه آنلاین خود (یعنی وبسایت زودل) در می آورد و استفاده شما از این وبسایت و هرگونه خدمات آن بر اساس این شرایط و مقررات خواهد بود. زودل تحت هیچ عنوان شریک قراردادی در قراردادهای شما با طرف های قراردادتان که از طریق سامانه آنلاین ما پیدا نموده اید نمی شود، مگر اینکه صراحتاً توسط زودل از طریق خدمات خود مقرر شده باشد.
 3. شرایط و مقررات کلی شما تحت هیچ شرایطی، حتی اگر صراحتاً با آنها مخالفت نکرده باشیم، جزوی از قرارداد منعقده با ما یا ثبت نام انجام شده نزد ما نخواهد بود، مگر اینکه ما صراحتاً و کتباً با شرایط و مقررات شما موافقت نموده باشیم.
 4. شما موافقت می نمایید که تنها در راستای فعالیتهای مستقل تجاری و حرفه ای خود اقدام به ثبت نام به عنوان کاربر یا عضو می نمایید. زودل کاربران خود را مجبور به استفاده از خدمات زودل از طریق سامانه آنلاین خود نمی کند و کاربران برای انتخاب خدمات، از آزادی کامل برخوردار می باشند.
 5. زودل می تواند به اختیار خود و حسب مورد هرگونه ارتباط با شما را به اشخاص ثالث، شرکتهای گروه، شرکتهای تابعه و فرعی منتقل نماید.
 6. چنانچه به نمایندگی از شرکت یا شخص حقوقی اقدام به قبول این شرایط و مقررات می نمایید، تضمین و تعهد می نمایید که دارای اختیارات لازم برای ایجاد تعهد برای شرکت یا شخص حقوقی مزبور در خصوص این شرایط و مقررات می باشید. به هر حال، در صورت عدم وجود این اختیار، این بدین معنی نیست که شرکت یا شخص حقوقی تابع این شرایط و مقررات نباشند. تمامی مسئولیت ها، هزینه ها و خسارات ناشی از عدم وجود اختیار، با شخص شماست. 
 7. با استفاده از زودل و خدمات آن، شما، چه نزد زودل ثبت نام کرده یا نکرده باشید، موافقت می نمایید که شرایط و مقررات را رعایت نمایید. مضافاً، با استفاده از قسمتی از یا تمام خدمات زودل، شما موافقت می نمایید که هرگونه دستورالعمل های قابل اجراء برای خدمات مندرج در وبسایت که ممکن است در هر زمان توسط و به صلاحدید زودل تغییر یابد را رعایت نمایید.

ب) تغییر شرایط و مقررات

 1. حق هرگونه تغییر و تکمیل این شرایط و مقررات در هر زمان برای زودل محفوظ می باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، این تغییرات برای اجرایی شدن مستلزم هیچگونه اعلام قبلی به کاربران نمی باشد. در هر صورت، صرفنظر از تاریخ دسترسی یا ثبت نام کاربر، آخرین نسخه شرایط و مقررات حاکم خواهد بود. این تغییرات، مبنای طرح هرگونه دعوی منجمله دعوی خسارت توسط کاربر علیه زودل نخواهد بود و ادامه استفاده کاربر از وب سایت یا خدمات زودل، به معنی پذیرش تغییرات صورت گرفته می باشد. 
 2. شما می دانید و توافق می نمایید که شخصاً مسئول مطالعه این شرایط و مقررات و هرگونه تغییرات بعدی آن در هر زمان می باشید. در صورتی که در حال حاضر و یا بعداً مخالفتی با هر یک از این شرایط و مقررات، دستورالعمل ها یا هرگونه تغییر محتوای شرایط و مقررات دارید یا در صورتی که به هر نحو از وبسایت راضی نیستید، باید فوراً نسبت به قطع دسترسی یا استفاده از وبسایت، خدمات و محتوای آن که در این شرایط و مقررات تعریف شده است اقدام نمایید.

ج) عملکرد، تحلیل آماری و حفاظت از داده ها

 1. شما می دانید و موافقت می نمایید که محتوا (در این شرایط و مقررات یعنی: هرگونه متن، طراحی، ترکیب، ترسیم، تصویر، اطلاعات، تبلیغات، لوگو و هرگونه موارد تصویری یا متنی دیگری است که بر روی وبسایت به نمایش گذارده می شود) و اطلاعاتی که بر روی وب سایت زودل ارائه نموده اید یا در اینترنت در اختیار عموم قرار دارد، ممکن است به منظور پردازش اینترنتی درخواست ها، بر روی سرورهای کشور دیگری نگه داشته و ذخیره شود.
 2. چنانچه محتوا و اطلاعات را ارائه نمایید و ما آنها را بر روی سامانه آنلاین خود به نحوی که توسط شما ارائه شده است، قرار ندهیم، شما حق تصحیح فوری آن بر اساس این شرایط و مقررات را خواهید داشت. اگر محتوا و اطلاعات بر روی وبسایت منتشر گردیده باشد، درخواست شما برای هرگونه تغییر، باید به زودل اطلاع داده شود تا توسط زودل پردازش و اعمال گردد.
 3. شما به ما اجازه می دهید که اطلاعاتی را که به ما ارائه نموده اید و یا در اینترنت در اختیار عموم قرار داده اید را برای انتشار بر روی سامانه آنلاین خود، تحلیل آماری نماییم.
 4. زودل متعهد به رعایت مقررات حمایت از داده ها می باشد و اینکه اطلاعات ارائه شده را فقط در حدی که قانون حکم در هر کشور مربوطه اجازه داده، استفاده نماید. لازم است قید نماییم که زودل هیچ تأثیری بر روی نحوه استفاده سایر کاربران از محتوایی که شما ارائه نموده اید را ندارد.

د) خدمات ما

- خدمات زودل به شرح مندرج در بخش (د) شرایط و مقررات حاضر می باشد، لکن زودل این اختیار را خواهد داشت که در هر زمان بنا به تشخیص خود، مبادرت به تغییر، ارتقا یا حذف خدمات، به صورت موقت یا دائمی و بدون نیاز به اعلام قبلی به کاربران نماید. بدیهی است شرایط یا مقررات حاضر بر خدمات جدید نیز حاکم خواهد بود.

- کاربران تأیید و تصدیق می نمایند که زودل، هیج مسئولیتی در قبال کاربران یا اشخاص ثالث، در رابطه با هزینه ها، خسارات و مسئولیت های ناشی از استفاده کاربران از خدمات زودل و/یا عدم امکان استفاده آنان از خدمات (به هر دلیل از جمله و نه محدود به تغییر یا حذف خدمات) نخواهد داشت.

- کاربران بدینوسیله تأیید و تضمین می نمایند که در راستای استفاده از خدمات زودل، اقدام به هیچ گونه فعل یا ترک فعل متقلبانه (از جمله و نه محدود به ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا ارائه پیشنهادهای متقلبانه)، هر نوع رفتاری که جرم انگاری شده، خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله و نه محدود به قوانین رقابتی و/یا خلاف شئون اسلامی، عرف یا اخلاق تجاری باشد و همچنین نقض حقوق مادی و معنوی و/یا ورود هر نوع خسارت (اعم از مادی و معنوی و ضرر به حیثیت و اعتبار) به زودل و/یا شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی، نخواهند کرد. در غیر این صورت زودل هیج مسئولیتی در رابطه با اقدامات صورت گرفته نداشته و مختار خواهد بود که دسترسی کاربر مذکور را به خدمات زودل محدود یا ممنوع نماید. همچنین در صورت انعقاد قراردادهای جداگانه با کاربر، کاربر متخلف، مشمول ضمانت اجراهای مندرج در آن قراردادها نیز خواهد بود.

1. بررسی و ممیزی:

(الف) شرح بررسی و ممیزی: زودل با استفاده از برخی اطلاعات (منجمله، اطلاعات کلی در خصوص سابقه معاملات) اقدام به بررسی و ممیزی کاربران می نماید. اما این بررسی و ممیزی باید به عنوان منبع تکمیلی اطلاعاتی محسوب شود نه منبع اصلی تصمیم گیری و [لذا] باید در تکمیل سایر اطلاعاتی که باید در ارتباط با کاربر مربوطه توسط شما کسب گردد مورد استفاده واقع شود.

(ب) زودل هیچ مسئولیتی را برای ممیزی نمی پذیرد و زودل بدینوسیله اعلام می نماید و هشدار می دهد که ممکن است خطراتی در انجام معامله با شرکتها، واحدهای تجاری یا اشخاصی که با عنوانهای نادرست فعالیت می کنند وجود داشته باشد. خدمت ممیزی زودل در زمان ثبت نام کاربران به عنوان عضو تأیید شده وبسایت، تکنیک های متعددی برای بررسی اطلاعات اعضای تأیید شده (به نحو تعریف شده در وبسایت) را بکار می برد. گرچه به دلیل دشواری ممیزی از طریق اینترنت، زودل نمی تواند هویت مورد نظر هر کاربر (بدون محدودیت شامل اعضای ویژه)، مقاصد و محصولات آنها را تأیید و ممیزی نماید. ما اکیداً پیشنهاد می نماییم که شما برای ارزیابی هر شرکت، واحد تجاری یا شخصی که از طریق وبسایت با آن معامله می نمایید، از سایر طرق و قضاوت منطقی نیز استفاده نمایید.

2. خدمات زودپرداخت / خدمات حساب امانی (پرداخت امن):

(الف) شرح زودپرداخت: خدمت زودپرداخت، یک خدمت مدیریت معاملات از طریق اینترنت می باشد که توسط زودل انجام می گردد و هدف آن تسهیل انجام معامله بر اساس این شرایط و مقررات می باشد.

(ب) محدودیتهای زودپرداخت: خدمت زودپرداخت تنها برای کالاهای مجاز و کاربران ثبت شده قابل استفاده می باشد. به منظور ثبت در زودل، شما باید فرم مربوطه را تکمیل و کلیه اطلاعات مورد نیاز وبسایت را ارائه و فرآیند مقرر توسط زودل را انجام دهید.

(ج) ممنوعیت های زودپرداخت: کابران نباید از زودپرداخت یا هرگونه خدمات دیگر زودل برای معاملات ممنوعه یا هر امری که دربردارنده محصولات ممنوعه یا برای مقاصد غیرقانونی می باشد استفاده نمایند. زودل به صلاحدید خود می تواند هر معامله ای که به نظر زودل غیرمجاز یا با شخصی غیر شما منعقد شده و ناقض قانون و ضوابط و مقررات باشد انجام ندهد. همچنین اگر زودل بطور منطقی بر این باور باشد که آن معامله را اجراء ننماید، می تواند از انجام آن خودداری کند. کاربران موافقت می نمایند که در خصوص خسارات ناشی از استفاده از خدمات زودل برخلاف مقررات این شرایط و مقررات، از ورود خسارت به زودل جلوگیری و یا خسارات وارده به آن را جبران نمایند.

(د) به کاربران توصیه می شود که به دقت، سیاست مرجوع نمودن کالا در این شرایط و مقررات را مطالعه نمایند. زودل تحت هیچ شرایطی برای نگهداری مبالغ امانی تحت این شرایط و مقررات مسئول نخواهد بود. کاربران تحت هیچ شرایطی برای مبالغ امانی نزد زودل مستحق دریافت بهره، سود، کارمزد، خسارت و غیره نمی باشند.

(ز) لغو زودپرداخت: در صورتی که معامله ای به هر دلیلی انجام نشود، از جمله لغو توسط زودل به هر دلیلی، زودل طرفین آن معامله را از طریق پست الکترونیک به نشانی الکترونیکی آنها که به زودل داده است مطلع می نماید. در صورتی که هر یک از طرفین معامله با شرایط آن به نحو مندرج در جزئیات معامله از طریق زدن دکمه «موافقم» که در وبسایت مقرر گردیده است، زودل به صلاحدید خود می تواند آن معامله را لغو نماید.

(ح) کارمزد زودپرداخت: مگر اینکه به نحو دیگری توسط هر یک از طرفین معامله توافق شده باشد، خریدار توافق می نماید که کارمزد خدمات را پرداخت نماید. این کارمزد بین 2% تا 5% بسته به نوع گروه کالایی، بدون محدودیت شامل کارمزدهای خدمات اشخاص ثالث (مانند حمل و نقل، ارزیابی، بازرسی و غیره). کارمزد پس از پرداخت، تحت هیچ شرایطی قابل مرجوع نخواهد بود. کارمزد زودل ممکن است به صلاحدید مطلق زودل در هر زمان تغییر نماید. زودل برای پرداخت وجه فروش، استفاده، مالکیت شخصی، هرگونه مالیات یا عوارض دولتی بر روی کالاهایی که از طریق وبسایت یا خدمات آن مورد خرید و فروش واقع می شوند یا به هر نحو دیگری از معامله ناشی می شود هیچ مسئولیتی ندارد.

(ط) عدم قابلیت انتقال سرویس زودپرداخت: شما نمی توانید هیچ یک از خدمات زودل یا حقوق و تکالیف خود در برابر زودل و یا هیچ یک از دستورات زودل را به هر شخص یا شرکت دیگر منتقل نمایید. ثبت کاربری، عضویت و حق استفاده شما از هر یک از خدمات نباید بدون رضایت قبلی و کتبی زودل به شخص یا شرکت دیگری فروخته، واگذار یا منتقل شود، در غیراینصورت این واگذاری یا انتقال از درجه اعتبار ساقط و هیچ اثری در برابر زودل نخواهد داشت. زودل می تواند صرفاً با اعلام قبلی به شما، این شرایط و مقررات و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به هر شخص دیگری واگذار یا منتقل نماید.

3. رتبه بندی کاربران:

(الف) زودل کاربران خود را تشویق می نماید که اشخاص حقیقی، شرکتها و واحدهای تجاری که از طریق سامانه / وبسایت زودل با آنها معامله می نمایند را بر اساس معیارها و موارد مشخص شده توسط زودل (که ممکن است در هر زمان به تشخیص زودل تغییر یابند)، رتبه بندی نمایند. رتبه بندی باید بر اساس پاسخ های واقعی (مثبت یا منفی) که کاربران به هنگام انجام معامله با طرفین مختلف دریافت می دارند باشد. خریداران، فروشندگان را در خصوص کیفیت محصول، سرعت پاسخگوئی و امثالهم رتبه بندی می نمایند. در مقابل، فروشندگان، خریداران را بر اساس راحتی انجام معامله، پرداخت به موقع و غیره رتبه بندی می نمایند.

(ب) کاربران نباید از سیستم رتبه بندی سوء استفاده نمایند. سوء استفاده از سیستم رتبه بندی شامل استفاده از شناسه کاربر یا کاربران دیگر یا داشتن شناسه فرعی برای بالا بردن رتبه خود یا پائین بردن رتبه کاربر یا عضو دیگر، یا استفاده از زیان تهدید آمیز، سوء استفاده، توهین آمیز قومیتی، تبعیض آمیز و بی حرمتی یا هر رفتار دیگری می شود که منطقاً خارج از رتبه بندی محسوب می گردد. در صورتی که زبان کاربر به هر نحوی توهین آمیز باشد، کاربری که به او توهین شده می تواند بدون دخالت و مسئولیت زودل، علیه کاربر توهین کننده که بر اساس قوانین حاکم مسئول خواهد بود، اقدام حقوقی نماید. زودل نیز این اختیار را خواهد داشت که به صلاحدید خود با کاربر متخلف برخورد نماید. 

(ج) کاربران توافق می نمایند که زودل مسئولیتی در قبال رتبه بندی ها یا انتشار آن نخواهد داشت. علاوه بر آن، زودل نمی تواند مجبور به تغییر آن رتبه بندی ها گردد.

(د) زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که به تشخیص خود و بدون اخطار قبلی و یا با بررسی رتبه بندی به تشخیص خود اقدام به حذف آن رتبه بندی نماید. سیستم رتبه بندی آزادی گفتار در سامانه زودل را ارتقاء می دهد و زودل کاربران خود را تشویق به رتبه بندی کاربران دیگر تنها بر اساس تجارب معاملاتی خود می نماید. زودل تنها در موارد استثنایی به صلاحدید خود می تواند اقدام به حذف نظرات نماید بدون اینکه مسئولیتی از این بابت متوجه زودل باشد.

4. ارتباط و تماس:

(الف) زودل برای کاربران خود این فرصت را فراهم می آورد که محصولات خود را بر روی وبسایت قرار داده و به طرف های معامله خود دسترسی داتشه باشند. این امر برای تسهیل نمایش محصولات شما و ارتباط مستقیم با سایر کاربران است. استفاده از این خدمت باید با رعایت شرایط عضویت و مقررات حاضر باشد. زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که به صلاحدید خود شرایط و مقررات را در هر زمان که لازم بداند تغییر دهد.

(ب) درج محصولات و جزئیات تماس به زبان های مختلف (انگلیسی و فارسی) امکانپذیر می باشد. اما زودل هیچ مسئولیتی در رابطه با ترجمه نمی پذیرد و کاربران مسئول صحت ترجمه می باشند.

(ج) شما بدینوسیله دارای این وظیفه می باشید که محصولاتی را که بر اساس این شرایط و مقررات ممنوع یا غیرمناسب می باشند یا به هر نحو حقوق اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات حاکم را نقض می نماید را در وبسایت درج نکنید.

(د) شما بدینوسیله مکلف به استفاده از جزئیات تماس سایر کاربران فقط برای اهداف تجاری، شروع معامله، انجام استعلام و پیگیری های بعدی هستید. زودل مسئولیتی برای انجام تماس فراتر از آنچه در بسته عضویت آمده است ندارد. علاوه بر آن، زودل مسئولیتی برای صحت اطلاعات تماس کاربران یا پاسخگوئی آنها ندارد. اما زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت آگاه شدن از جزئیات صحیح، نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام نماید.

(هـ) زودل مسئولیتی در برابر رفتار ناشایست و سوءاستفاده کاربران در خصوص این خدمت ندارد. شما بدینوسیله تعهد می نمایید که زودل را از هر دعوی در خصوص این خدمت یا هرگونه استفاده ناشایست و سوءاستفاده کاربران منجمله خود شما مصون بدارید.

5. درخواست قیمت:

(الف) بر اساس این خدمت و شرایط بسته عضویت، زودل بستری را برای فروشنده و خریدار فراهم می آورد که در آن اقدام به استعلام قیمت و ارائه قیمت محصول خاص نمایند.

(ب) زودل تحت هیچ شرایطی پاسخ فروشنده برای ارائه قیمت و یا تعداد استعلام قیمت از ناحیه خریدار را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.

(ج) زودل تحت هیچ شرایطی اعتبار خریدار درخواست کننده قیمت و یا فروشنده ارائه کننده قیمت و مقاصد آنها را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.

6. پشتیبانی:

(الف) بر اساس این خدمت، زودل اقدام به ارائه خدمات پیگیری و پشتیبانی تلفنی به کاربران می نماید. شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که پیگیری های زودل منوط به همکاری و ارائه اطلاعات لازم توسط کاربر مربوطه می باشد. بنابراین زودل هیچ نتیجه خاصی را از پیگیری ها تضمین نمی نماید و نباید در این خصوص مسئولیتی برای آن متصور گردد.

(ب) زمانی که پیگیری ها توسط تیم زودل می تواند (اما نه لزوماً) خارج از ساعات اداری باشد، پشتیبانی تلفنی طی ساعات کاری شرکت انجام می پذیرد. ساعات کاری از 8:30 صبح لغایت 5:30 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. 

(ج) پیگیری ها و پشتیبانی تلفنی به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و کردی می باشد. 

7. فضای وب:

(الف) زودل بر اساس این شرایط و مقررات یا سایر مقررات مندرج در وبسایت، برای کاربران ویژه ثبت شده خود اقدام به ارائه فضای مجانی وبسایت می نماید. بر اساس این خدمات، موارد ذیل برای کاربران واجد شرایط (یعنی کاربران ثبت شده) فراهم خواهد آمد:

 • ظرفیت ذخیره سازی مشخص؛
 • نام دامنه فرعی زودل؛ و
 • نمونه قالب های وبسایت به زیان فارسی و یا انگلیسی.

(ب) کاربران واجد شرایط تنها می توانند از قالبهای ارائه شده توسط زودل استفاده نمایند و هیچ کد منبعی (سورس کد) در اختیار آنها قرار نمی گیرد و حق تغییر آن کدها و ساختار آن را ندارند.

(ج) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که نام دامنه فرعی، ظرفیت [ذخیره سازی] و قالبهای وبسایت تحت مالکیت انحصاری زودل بوده و شما فقط مجاز به استفاده از آنها بر اساس مجوز و رضایت مستمر زودل و همچنین این شرایط و مقررات و سایر الزامات مندرج در وبسایت هستید.

(د) شما بدینوسیله تعهد می نمایید که استفاده شما از نام دامنه فرعی زودل و فضای وب و ارسال هرگونه محتوا بر روی آنها ناقض قوانین و مقررات حاکم بر شما و زودل و همچنین هرگونه حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث نخواهد بود و کلیه مسئولیت ها، هزینه ها و خسارات ناشی از نقض این تعهد را می پذیرد.

(هـ) زودل بطور مستمر هرگونه محتوا که توسط کاربران بر روی فضای وب ارسال شده است را نظارت و رصد می نماید. در صورت هرگونه نقض مقررات به شرح فوق، زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که شما را از تغییراتی که لازم است در اسرع وقت صورت پذیرد مطلع نماید و یا رأساً و به صلاحدید خود بدون نیاز به اخذ رضایت قبلی کاربر، نسبت به حذف یا تغییر محتوای نقض کننده مقررات اقدام نماید. شما بدینوسیله موافقت و رضایت خود را در خصوص اقدامات زودل در این خصوص اعلام می نمایید.

(و) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که شما شخصاً مسئول انطباق محتوا یا قوانین حاکم و صحت آن محتوا و گمراهانه و فریبنده نبودن آن می باشید.

(ز) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که نظارت و رصد نمودن زودل، تحت هیچ شرایط و صورتی هیچ مسئولیتی برای زودل ناشی از محتوای کاربران ایجاد نمی کند. شما موافقت می نمایید که مانع از ورود خسارت در این خصوص به زودل شده و یا خسارات وارده را جبران می نمائید.

(ح) زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه فضای وب که کاربر آن الزامات و اقتضائات تحت این شرایط و مقررات را رعایت نکند یا به هر دلیل دیگری که زودل صلاح بداند منجمله درخواست یا دستور مراجع قانونی و غیره، را تعلیق، خاتمه و لغو نماید.

(ط) زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که رأساً و به صلاحدید خود حسب مورد ظرفیت ذخیره سازی، قالبها و شرایط استفاده کاربر از فضای وب را در هر زمان تغییر دهد.

(هـ) عضویت

1. زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان بر اساس نیاز بازار، درخواست کاربران و غیره و یا به صلاحدید خود، خدمات موجود را تغییر، اصلاح، جایگزین، تکمیل یا حذف و غیره نماید و هیچ مسئولیتی در خصوص خسارات و هزینه‌های ناشی از اقدامات مذکور نخواهد بود.

2. کلیه اعضاء باید این شرایط و مقررات، سیاستها و دستورات زودل را که در هر زمان ممکن است از زودل دریافت شود، رعایت کنند.

3. در صورتی که به صلاحدید زودل، کاربری این شرایط و مقررات یا سیاستها و دستورات زودل را نقض نماید یا به ضرر سایر کاربران، فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که به موجب قوانین و مقررات ایران ممنوع است یا ناقض سایر قوانین حاکم که می تواند موجب تضعیف وجهه، عملیات و اعتبار زودل شود، زودل این حق را برای خود محفوظ می دارد که عضویت و یا تمدید عضویت هر کاربر را تعلیق، لغو یا خاتمه دهد و یا از ثبت و تمدید آن خودداری نماید.

4. در صورت تعلیق، لغو، خاتمه، عدم تمدید و غیره زودل حسب مورد و به صلاحدید خود خدمات خود را به کاربر مربوطه معلق، لغو، متوقف کرده یا خاتمه خواهد داد.

5. زودل تحت هیچ شرایطی در قبال موارد فوق مسئولیتی نداشته و کلیه کاربران بدینوسیله زودل را از هرگونه مسئولیت محتمل بری می دارند و باید مانع از مسئولیت زودل در این خصوص شده و خسارات وارده به آن در این خصوص را جبران نمایند.

و) معاملات تجاری و بازرگانی کاربران

1. زودل یک بستر تجاری را بین شرکت ها (B2B) فراهم می آورد که اجازه تبادل اطلاعات مهم تجاری بین عرضه کننده محصول و خریدار (یعنی فروشنده و خریدار) را می دهد. زودل همچنین بستر معاملات آنلاین برای اعضای خود به منظور قرار دادن، قبول، انجام، مدیریت و اجرای سفارش ها برای تأمین محصولات و ارائه خدمات از طریق وبسایت بر اساس این شرایط و مقررات و سایر دستورات و رهنمودهای زودل و همچنین قراردادهای منعقده احتمالی فراهم می آورد. بر همین اساس، زودل تنها به عنوان یک کانال منفعل و سامانه تبادل محتوای کاربران می باشد که موجب معاملات تجاری و بازرگانی بیشتر بین کاربران مربوطه می شود اما در یک معامله مشخص، نماینده هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمی باشد. زودل تحت هیچ شرایطی در هیچ معامله تجاری یا بازرگانی بین کاربران دخیل نمی باشد و هیچ نظارت و کنترل و تأییدی بر روی آن معاملات ندارد و به هر نحو و تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در این خصوص ندارد. از جمله و نه محدود به آن که چنانچه محصولات موجود نیستند یا به موقع تحویل داده نشده اند یا دارای کیفیت یا کمیت مندرج در قرارداد نیستند، ناقص، معیوب، خطرناک، تقلبی یا قانونی و غیره نیستند.

2. کاربران تأیید می نمایند که عهده دار کلیه خطرات انجام هرگونه خرید و فروش در رابطه با استفاده از وبسایت یا خدمات آن می باشند و خطرات هرگونه مسئولیت یا خسارت از هر نوع مربوط به کالاها و خدمات موضوع معاملات وبسایت را می پذیرند. این خطرات بدون محدودیت شامل موارد زیر می شود:

تدلیس کالاها و خدمات کاربران، چارچوب های کلاهبرداری، عدم کیفیت، عدم تطابق با ویژگی ها و مشخصات، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر در تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه قیمت، نقض تضامین، نقض قرارداد و حوادث حمل و نقل و غیره. این خطرات شامل خطراتی هم می شوند که ممکن است تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاها و خدمات کاربران که بر روی وبسایت عرضه یا به نمایش گذاشته شده است ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و این خطر که کاربر ممکن است متقبل هزینه های دفاع و سایر هزینه ها در رابطه با ادعای اشخاص ثالث در خصوص حقوق آنها، یا در رابطه با دعاوی توسط هر شخص که مستحق دفاع و یا جبران خسارت در رابطه با ادعای حقوق، مطالبات و دعاوی دادخواهان حقوق اشخاص ثالث. این خطرات همچنین شامل خطراتی هم می شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و سایریان ادعا نمایند که از کالایی که توسط کاربر وبسایت به موجب قرارداد خرید و فروش حاصل شده است متحمل زیان بدنی یا خسارت شود و یا دعوی حقوقی ناشی از استقاده آن اقامه شود. هر کاربر موافقت می نماید که زودل مسئولیتی در قبال هیچ خسارت، دعوی، هزینه ها، ضررر و زیان، ناراحتی، اخلال در کسب و کار یا مخارج از هر نوع که ممکن است در نتیجه یا در رابطه با خطر مذکور حاصل شود ندارد.

3. به منظور بررسی کالاها و حصول اطمینان از تطابق آنها با سفارشات، زودل قویاً توصیه می نماید که در هر معامله از خدمات شرکتهای بازرسی تجاری استفاده نمایید. زودل همچنین پیشنهاد می نماید که به منظور جلوگیری از دعاوی پیچیده بین فروشنده و خریدار، هردو از یک شرکت بازرسی واحد استفاده نمایند. برای راحتی شما، زودل لیست برخی شرکتهای بازرسی را در وبسایت آورده است. شما می توانید از میان لیست موجود اقدام به انتخاب شرکت بازرسی کنید و یا شرکت بازرسی دیگری انتخاب نمایید. زودل تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی در رابطه با انتخاب شرکت بازرسی و ارتباط یا دعاوی شما با آن ندارد. مضافاً، در هر صورت، زودل در اموری که در حیطه کاری این شرکتهای بازرسی قرار می گیرد یا عدم استفاده از خدمات آنها توسط کاربران هیچ مسئولیتی متقبل نخواهد شد.

4. هرکدام از خطرات معاملاتی مذکور از هر نوع در رابطه با واردات، صادرات، خرید یا فروش کالاهای عرضه شده از طریق وبسایت باید تماماً توسط کاربر متقبل گردد. کاربر شخصاً مسئول تمام شرایط و مقررات مربوط به معاملات تجاری و بازرگانی که در راستای استفاده کاربر از وبسایت منعقد شده است و بدون محدودیت شامل، هر گونه شرایط و مقررات مربوط به تحویل، حمل و نقل، ارسال، انبار نمودن، قیمت، کارمزدها، مالیات ها و پرداخت، کیفیت، مرجوع نمودن، تضمینات و بیمه، مالکیت کالاها، مجوزها می شود.

5. در صورتی که کاربر با طرف معامله اختلافی داشته باشد، کاربران طرف اختلاف بدینوسیله زودل را از هرگونه مسئولیت، دعوی، مطالبات، اقدام حقوقی، دادرسی، هزینه ها، مخارج و خسارات (بدون محدودیت هرگونه خسارات واقعی، ویژه، تصادفی یا تبعی و عدم النفع و از دست رفتن سود و تجارت محتمل) ناشی از یا در ارتباط با معامله مربوطه مبری داشته و خسارات وارده به زودل در این رابطه را جبران می نماید.

ز) تکالیف و مسئولیتهای کاربران

1. کاربران بدینوسیله قبول می نمایند که هرگونه استفاده از وب سایت یا خدمات آن با قوانین و مقررات حاکم آنها کاملا منطبق است. اگر ادامه استفاده از وب سایت منجر به نقض قوانین مذکور شود کاربران باید استفاده از وب سایت را متوقف کنند و اگر نقض قوانینی شده است آن را برطرف سازند.

2. کاربران تایید میکنند بر روی اطلاعاتی که جهت انتقال و انتشار به ما ارائه میدهند دارای هرگونه مالکیت، اجازه، مجوز قانونی و حق میباشند و خودشان بر قانون حفظ حریم خصوصی خود نظارت میکنند. زودل در قبال اطلاعاتی که کاربران شخصا مکلف بر حفظ محرمانگی بوده اما بدون توجه به شرایط محرمانگی توسط خود کاربران به ما ارائه میشود، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

3. کاربران موافقت و تایید میکنند که با ارائه هر اطلاعات و محتوایی به زودل اجازه استفاده، باز نشر، انتشار ،آماده سازی نمایش و اجرا را به صورت برگشت ناپذیر، غیر قابل رجوع، همیشگی، غیر انحصاری، بدون حق امتیاز، با حق دادن مجوز فرعی و قابل انتقال آن محتوا را در ارتباط با خدمات و تجارت زودل میدهند. زودل به منظور میزبانی و نمایش اطلاعات و محتواهایی که به او داده اند به اختیارات مذکور احتیاج دارد.

4. کاربران بر محتوا، صحت، به روز بودن، طرح و کامل بودن اطلاعاتی که فراهم میکنند و همچنین اصلاح اطلاعات در صورت تغییر، مسئول هستند. کاربران صراحتا اعلام کردند که این اطلاعات مطابق با قوانین و مقررات کاربردی-اجرایی است ،بدین لحاظ زودل از هر گونه ادعایی از طرف کاربران مبری است و در غیر اینصورت زودل از هرگونه مجازات یا دعای که علیه اش به خاطر نقض تعهدات کاربران متحمل میشود مصون میباشد.

5. کاربران ما را از هرگونه نقض و تخلف مشهود از تعهدات یا خطر قریب الوقوع یا شواهد سوء استفاده توسط شخص ثالث بدون تاخیر مطلع میسازند و کاربران ظرف مهلت معقولی کلیه اقدامات لازم برای تشخیص، تعیین محل و مستندسازی این تخلفات را بعمل خواهید رسانید. زودل مسئول اشکالات ناشی از اطلاع رسانی دیرهنگام نمی باشد.

6. زودل فقط برای کاربران بزرگسال است. کاربران تایید میکنند که بالاتر از 18 سال سن دارند یا دارای رضایت قانونی والدین یا قیم هستند یا در کل دارای قابلیت و صلاحیت مورد نیاز با قوانین اجرایی هستند تا بتوانند شروط و تعهدات و قوانین و تایید و نمایندگی و ضمانتی که قید شده در این شروط و تعهدات را رعایت کنند و بپذیرند.

ح) تعلیق محتوی کابران / عضویت / ثبت نام کاربران

در صورتیکه تشخیص داده شود و متوجه شویم نقض قوانین حاکم صورت پذیرفته است ما میتوانیم به سرعت هر کدام از محتویات و داده های ثبت نامی و عضویتی که به ما داده اید، همینطور ارتباطی که با وب سایت های دیگر وجود دارد را متوقف کنیم. این موضوع خصوصا در مواردی که شما اطلاعاتی را در خصوص اجناس ممنوع یا در خصوص تجارت غیر قانونی دارو و سلاح و مواد مخدر یا سایر فعالیت های غیر قانونی دیگر به کار برده میشود، می باشد. ما همچنین میتوانیم با یک اخطار رسمی به خاطر نقض حقوق رقابت برخورد کنیم و به سرعت فعالیت ها و ثبت نام و حساب کاربری را خاتمه بدهیم.

ط) نگهداری

ما حق داریم بر روی سرورها، پایگاه داده ها و غیره اقدام به انجام خدمات نگهداری بنماییم. ما اختلال در بازیابی داده ها را در پایین ترین حد ممکن نگهداری می کنیم. در مواقع نوسانات کوچک به خاطر اختلالات، کاربران نمیتوانند قیمت را پایین بیاورند یا به قرارداد خاتمه دهند یا تقاضای غرامت نمایند.

ی) حریم خصوصی

1. حريم خصوصي شما براي ما داراي اهميت بوده و ما اقداماتي انجام داده ايم كه اطمينان حاصل نماييم تا غير از اطلاعاتي كه براي ثبت نام شما براي خدمات ما و حفاظت از حساب شما لازم است اطلاعات اضافي از شما اخذ نگردد. اين اطلاعات بدون محدوديت شامل نام و علامت تجاري، آدرس، شماره تلفن، شماره فكس، پست الكترونيك، شماره حساب، جنسيت، تاريخ و يا سال تولد، ترجيحات، ليست محصولات، حوزه كاري و تخصص، مجوزات، جوايز و غيره (اطلاعات ثبت نام) مي باشد كه ممكن است در زمان ثبت نام كاربر بر روي وبسايت دريافت گردد.

2. در رابطه با هر گونه معامله و خدمات پرداخت يا خدمات زودل تحت چهارچوب حمايتي خريداران، ما از طريق وبسايت به طرفين مزبور اطلاعاتي را ارائه مي نماييم كه بدون محدوديت شامل شماره هاي حساب بانكي، اطلاعات تحويل و ارسال صورتحساب، شماره هاي كارت اعتباري و كارت نقدي و تاريخ انقضاي آنها (اطلاعات حساب) و ساير اطلاعات ممكن است دريافت شود تا از جمله خريد و فروش و همچنين تسويه قيمت خريد كالا و خدمات مورد معامله بر روي وبسايت را تسهيل نمايد.

3. زودل جزئيات فعاليت كاربران بر روي وبسايت را ضبط و نگهداري مي نمايد. اطلاعات مربوط به اين معاملات، بدون محدوديت شامل نوع و مشخصات كالاها، اطلاعات قيمت و تحويل و سوابق اختلافات تجاري (اطلاعات فعاليت) ممكن است در هنگام انجام معاملات خريد و فروش از طريق وبسايت و يا تسهيل شده توسط وبسايت اخذ گردد.

4. زودل هر از چند گاهي در خلال نمايشگاه هاي تجاري، رويدادهاي صنعتي و ساير موارد، اطلاعات مربوط به كاربران خود گردآوري مي نمايد. اطلاعاتي كه ممكن است زودل در اين مواقع جمع آوري نمايد، بدون محدوديت شامل نام كاربري، نشاني، شماره تلفن، شماره فكس و آدرس ايميل (اطلاعات رويداد) مي شود.

5. زودل فعاليتهاي مربوط به خريد و مرور وبسايت توسط كاربران را ثبت و ضبط مي نمايد. اين اطلاعات بدون محدوديت شامل آدرس آي پي، الگوي مرور و الگوي رفتاري خريدار و فروشنده مي باشد. علاوه بر آن، ما اطلاعات آماري وبسايت و و بازديدكنندگان آن بدون محدوديت شامل آدرس آي پي، نرم افزار مرورگر، سيستم عامل، مستندات نرم افزار و سخت افزار، صفحات بازديد شده، تعداد دوره ها و بازديدكنندگان ويژه (اطلاعات مرور وبسايت) مي شود.

6. اطلاعات ثبت نام، اطلاعات حساب، اطلاعات فعاليتها، اطلاعات رويداد و اطلاعات مرور وبسايت بطور كلي مربوط به شركتهاي تجاري مي شود و همگي اطلاعات تجاري ناميده مي شود. تا جايي كه اين اطلاعات دربردارنده اطلاعات قابل تشخيص شخصي افراد حقيقي شود، اطلاعات شخصي ناميده مي شوند.

7. كاربران وبسايت بايد اطلاعات تجاري و شخصي خود (به شرح مقرر در زمان اخذ اطلاعات) را به زودل ارائه نمايند. در صورتي كه كاربران اطلاعات تجاري و يا اطلاعات شخصي خود را كه ارائه آن اجباري است ارائه ندهند، زودل قادر به تكميل فرايند ثبت نام يا ارائه كالاها و خدمات خود به كاربران نخواهد بود.

8. اطاعات ارائه شده توسط شما بر روي سرورهايي واقع در سراسر دنيا ذخيره مي گردد. زودل هيچ مسئوليتي از بابت محل ذخيره اطلاعات شما ندارد. با استفاده از وبسايت و خدمات آن، شما رضايت خود در خصوص اخذ، انتقال به خارج از كشور، ذخيره سازي و استفاده از اطلاعات شخصي كه براي خدمات عرضه شده ارائه مي نماييد را اعلام مي داريد. همچنين رضايت خود به اخذ، تغيير يا به روز رساني اطلاعاتي كه ممكن است به وبسايت ارائه نماييد را اعلام مي داريد.

9. شما از محرمانه بودن حق دسترسی خود در مقابل اشخاص ثالث غیرمجاز اطمینان حاصل می کنید و باید اطمینان خاطر حاصل نمایید که فقط کاربران مجاز از اطلاعات کاربری که به شما اختصاص داده شده (نام کاربری و پسوورد و ایمیل و امثالهم) استفاده می نمایند.

10. چنانچه از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کاربری خود مطلع شدید، فوراً زودل را مطلع می نمایید تا اقدامات لازم توسط زودل انجام گیرد.

11. در صورتی که بواسطه نقض تعهدات محرمانگی توسط شما، استفاده غیرمجاز اشخاص ثالث در دوران عضویت شما امکانپذیر گردد، شما مسئول کلیه خسارات ناشی از این نقض تعهد خواهید بود. این تعهد بعد از خاتمه عضویت یا خاتمه این شرایط و مقررات و امثالهم پابرجا خواهد بود.

12. چنانچه هر گونه اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه نمایید، ما را مجاز نموده اید که برای اهداف ذیل اقدام به دریافت و جمع آوری، نگهداری و استفاده از آن اطلاعات شخصی نماییم:

الف) تشخیص هویت شما؛

ب) احراز صلاحیت شما برای ثبت شما به عنوان کاربر / عضو وبسایت؛

ج) پردازش ثبت نام شما به عنوان کاربر، ارائه اطلاعات کاربری برای ورود به وبسایت و نگهداری و مدیریت ثبت نام شما؛

د) ارائه خدمات مشتریان به شما و پاسخگوئی به استعلامات، نظرات، شکایات و اختلافات شما؛

هـ) تسهیل ارتباط بین خریداران و فروشندگان در وبسایت؛

و) انجام تحقیق و جستجو و تحلیل آماری به منظور ارتقاء و بهبود محتوا و ساختار وبسایت، بهبود عرضه محصولات و خدمات و برای مقاصد ارتقاء و بازاریابی؛

ز) زودل ممکن است از نام، شماره تلفن، نشانی محل سکونت، آدرس پست الکترونیکی و شماره فکس شما (اطلاعات بازاریابی) برای ارائه اخطاریه ها، مطالعات، اعلامیه محصولات، مکاتبات و سایر موارد بازاریابی به شما در رابطه با کالاها و خدمات عرضه شما توسط زودل بر روی وبسایت استفاده نماید؛

ح) چنانچه شما به صورت داوطلبانه هرگونه اطلاعاتی را به زودل ارائه نمایید تا از طریق ابزارهای انتشار بدون محدودیت شامل پروفایل شرکت، کاتالوگ محصولات، راهنمایی های بازرگانی و هر گونه تالارهای گفتگو بر روی وبسایت منتشر گردد، رضایت غیر مشروط، بدون محدودیت زمانی و غیرقابل عدول خود را برای انتشار آن اطلاعات (اطلاعات داوطلبانه) بر روی وبسایت اعلام نموده اید؛ و

ط) افشای اطلاعات برای هر یک از مقاصد فوق یا حسب نیاز قانون یا در خصوص هرگونه شکایت یا دعوی بالقوه علیه زودل.

13. شما همچنین توافق می نمایید که ما ممکن است (در داخل و یا در خارج ایران) اطلاعات شخصی شما را در اختیار ارائه دهندگان خدمات خود برای کمک به ارائه خدمات به شما (بدون محدودیت شامل ورود اطلاعات، مدیریت پایگاه داده ها، ارتقاء، اعلامیه محصولات و خدمات، خدمات تحویل، خدمات تعویق پرداخت و تأیید عضویت و خدمات بررسی و ممیزی کاربران) قرار دهیم. این ارائه دهنده خدمات تحت تعهد محرمانگی به ما بوده و تنها مجاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما در رابطه با اهداف فوق الذکر هستند نه استفاده برای مقاصد شخصی (منجمله بازاریابی مستقیم).

14. همچنین عنداللزوم، ممکن است به منظور اهداف مندرج در بالا، اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) در اختیار شرکتهای مرتبط با زودل یا گروه هم محله (مجموعه ای از شرکتها که بازارهای آنلاین و موبایلی را در تجارت های بازرگان به مشتری و یا بازرگان به بازرگان اجراء می نمایند و همچنین خدمات کلاود و غیره را ارائه می دهند) بگذاریم و یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماییم.

15. هر زمان لازم باشد ممکن است اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) برای مقاصد مندرج در فوق در اختیار مشاوران حرفه ای، نهادهای اجرای احکام، نهادها و واسطه های پرداخت، بیمه گذاران، سازمانهای دولتی و قانونگذاری و غیره قرار دهد یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماید.

16. هر گونه اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما توسط ما نگهداری خواهد شد و توسط کارمندان و ارائه کنندگان خدمات ما برای یا در رابطه با هر یک از مقاصد فوق قابل دسترسی خواهد بود.

17. کلیه اطلاعات داوطلبانه ممکن است بطور عمومی بر روی وبسایت موجود و بنابراین توسط هر کاربر اینترنتی قابل دسترس باشد. هر گونه اطلاعات داوطلبانه که به ما ارائه می نمایید تبدیل به اطلاعات عمومی خواهند شد و شما کلیه حقوق مالکانه خود (بدون محدودیت شامل، حق محرمانگی و کپی رایت) را در خصوص این اطلاعات از خود سلب می نمایید. زمانی که اطلاعات شخصی یا ملکی خود را در زمره اطلاعات داوطلبانه قرار می دهید و به ما ارائه می نمایید باید به موارد فوق نیز توجه داشته باشید.

18. ما ممکن است اطلاعات حساب کاربری شما را در اختیار بانکها یا خریداران قرار دهیم تا آنها را قادر به تکمیل معاملات شما بر روی وبسایت نماییم. مضافاً، ممکن است اطلاعات حساب کاربری شما را برای تعیین میزان اعتبار شما مورد استفاده قرار دهیم و در جریان این امر، ممکن است لازم باشد که اطاعات حساب را در اختیار بانکها و نهادهای تشخیص اعتبار قرار دهیم. با وجود اینکه ما دارای به روز ترین تکنولوژی و رویه های داخلی برای نگهداری امن اطلاعات حساب شما و سایر اطلاعات شخصی شما در مقابل مهاجمان می باشیم، اما تضمینی وجود ندارد که این تکنولوژی ها یا رویه ها کلیه ریسک سرقت، از بین رفتن و یا سوءاستفاده را از بین ببرد.

19. ما ممکن است اطلاعات آماری را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهیم.

20. ما ارتباطاتی را با سایر اشخاص و وبسایتها ایجاد نموده ایم تا کالاها و خدماتی را که عرضه نمی کنیم را برای شما فراهم نماییم. ما دسترسی شما را به این اشخاص و وبسایتها با استفاده از لینک فعال بر روی وبسایت یا از طریق ارائه وبسایتهای هم-برند خواهیم نمود که در هر دو، ما و اشخاص دیگر، منبع یاب، نام دامنه یا صفحه هایی را در یک نام دامنه بر روی اینترنت به اشتراک بگذاریم. در برخی موارد، ممکن است از شما بخواهیم که اطلاعات شخصی خود را برای ثبت کاربری یا مطالبه کالاها و خدمات ارائه شده توسط این سایتهای ثالث یا هم-برند ارائه نمایید. این سیاستهای حریم خصوصی به این سایتهای ثالث یا هم-برند اعمال نمی شود. سیاستهای حریم خصوصی آنها ممکن است با سیاستهای ما متفاوت باشد و ما هیچ کنترلی بر روی اطلاعاتی که به آن اشخاص ثالث ارائه می نمایید نداشته باشیم. شما باید سیاستهای حریم خصوصی آن سایتهای ثالث و هم-برند را قبل از پذیرش هرگونه پیشنهاد، محصول یا خدمات آنها مورد مطالعه قرار دهید.

ک) سلب و محدودیت مسئولیتها

1. محتوای این قسمت به تنهایی سبب سلب مسئولیت قابل اعمال توسط زودل بر هر یک از کاربران با هرگونه استفاده از وبسایت نمی باشد. این بدین معنی است که حسب مورد زودل می تواند از سایر قسمتهای این شرایط و مقررات و هرگونه به روز رسانی آن برای سلب یا محدودیت مسئولیت بهره ببرد.

2. شما صراحتاً تأیید و موافقت می نمایید که استفاده شما از وبسایت و خدمات آن تماماً به ریسک خودتان می باشد و وبسایت و خدمات زودل همانطور که هست و یا به نحو موجود بدون هیچگونه تضمینی از هر نوع ارائه می گردد.

3. کلیه تضمینات صریح یا ضمنی بدون محدودیت شامل تضمین قابلیت تجاری بودن، مناسب بودن برای یک مقصود خاص و عدم نقض حقوق مالکانه صراحتاً توسط وبسایت و در آخرین حد مجاز تحت قانون، سلب می گردد.

4. وبسایت هیچگونه تضمین یا تعهدی را در مورد صحت و سقم یا کامل بودن محتوای وبسایت یا محتوای هر کدام از وبسایتهای ثالث که به وبسایت زودل وصل می باشد برعهده نمی گیرد و هیچ مسئولیتی را در خصوص اطلاعات و محتوای وب سایت های مذکور و همچنین خدمات ارایه شده از جمله و نه محدود به موارد ذیل قبول نمی نماید:

الف) هرگونه اشتباه، خطا یا عدم صحت محتوا؛

ب) ورود هرگونه خسارت جسمانی یا خسارت به اموال از هر نوع ناشی از دسترسی و استفاده از وبسایت و خدمات آن؛

ج) هرگونه اختلال یا قطع ارتباط با وبسایت یا اختلال و قطع از ناحیه وبسایت؛

د) هرگونه دسترسی غیرمجاز به یا استفاده از سرورها و یا هرگونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات مالی ذخیره شده در آن؛

هـ) هرگونه اختلالات برنامه، ویروس یا سایر ابزارها و کدهای مخربی که باعث تخریب، اخلال یا سلب مالکیت هرگونه سیستم نرم افزار و سخت افزار، اطلاعات شخصی، بدافزار، هرزه نگاری، فریب دادن یا امثالهم که ممکن است توسط اشخاص ثالث به وبسایت مخابره و یا از طریق آن انجام شود؛

و) خطاها یا از قلم افتادگی در هرگونه محتوا یا هرگونه ضرر و زیان از هر نوع ناشی از استفاده از هرگونه محتوای ارسال شده، ایمیل شده، مکاتبه شده، مخابره شده یا به هر نحو دیگری از طریق وبسایت یا خدمات آن ارائه گردیده.

5. وبسایت هیچگونه کالا یا خدماتی که توسط شخص ثالث بر روی آن تبلیغ یا ارائه گردیده یا هرگونه وبسایتی که از طریق لینک فعال به وبسایت متصل شده و یا در هر بنر یا سایر تبلیغات آمده است را تضمین و تأیید نمی نماید و مسئولیت آن را نمی پذیرد.

6. در هیچ شرایطی وبسایت، زودل، شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای گروه آن، شرکتهای وابسته، شرکتهای فرعی، مدیران و کارمندان آنها تحت هیچ عنوان (حتی اگر امکان ورود این خسارتها به وبسایت گوشزد شده باشد) مسئول خسارات مستقیم و غیرمستقیم، عارضی، ویژه، تبعی یا خسارات نوعی ناشی از هرنوع استفاده شما از وبسایت یا خدمات آن نمی باشند چه خسارات ناشی از استفاده یا سوء استفاده از وبسایت یا خدمات آن ، عدم توانایی استفاده از وبسایت یا خدمات آن، یا اختلال، قطع، اصلاح، تغییر یا پایان یافتن وبسایت یا خدمات آن باشد. این محدودیت مسئولیت همچنین شامل خسارات متحمله ناشی از سایر کالاها و خدمات واصله از طریق یا در رابطه با وبسایت یا خدمات یا هر گونه لینک موجود بر روی وبسایت، همچنین خسارات ناشی از هرگونه اطلاعات، عقاید یا مشاوره واصله از طریق یا وبسایت و یا تبلیغ شده در رابطه با وبسایت یا خدمات آن یا هرگونه لینک بر روی وبسایت نیز می شود. این محدودیت ها تا بالاترین حد مجاز در قانون اعمال می گردد.

7. شما می دانید که به هنگام استفاده از وبسایت، در معرض محتواهایی از منابع مختلف قرار می گیرید و می دانید که وبسایت مسئول صحت، مفید بودن، امنیت، حقوق مالکیت فکری آن محتوا نمی باشد و هرگونه مسئولیت ناشی از استفاده خود را قبول می نمایید. شما همچنین می دانید و تأیید می نمایید که شما ممکن است در معرض محتوایی قرار بگیرید که ناصحیح، توهین آمیز، ناشایست، قابل اعتراض، افترا آمیز یا هجوآمیز باشد. با استفاده از این وبسایت یا پذیرش این شرایط و مقررات، شما موافقت می نمایید که هیچ اعتراض یا ادعایی در این خصوص علیه وبسایت ندارید و بدینوسیله هرگونه حقوق قانونی و عرفی خود یا جبران مافاتی را که در این رابطه علیه وبسایت دارید یا خواهید داشت را از خود سلب و اعراض نمودید.

8. برای محدودیت های دسترسی که ناشی از قوه قاهره یا سایر علل فراتر از حد کنترل ما می باشد، زودل مسئولیتی تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.

9. شما تأیید و موافقت می نمایید که:

الف) وبسایت هیچ مسئولیتی برای حذف یا عدم ذخیره سازی محتوایی که بر روی وبسایت نگهداری یا توسط وبسایت و خدمات آن ارسال شده است ندارد؛

ب) وبسایت ممکن است محدودیتهایی را در خصوص استفاده از خدمات بکار گمارد از جمله، حداکثر روزهایی که محتوا بر روی وبسایت توسط خدمات مربوطه نگهداری می شود، حداکثر تعداد و حجم ارسال ها، پیام ها یا سایر محتوایی که ممکن است توسط خدمات مورد ارسال یا ذخیره سازی قرار گیرد، و تعداد دفعات دسترسی به خدمات یا وبسایت؛

ج) وبسایت، صرفاً به صلاحدید خود و بدون هیچ علتی بدون محدودیت از جمله و نه محدود به شامل اینکه وبسایت معتقد باشد که شما این شرایط و مقررات را نقض نموده اید، بدون داشتن هیچگونه تکلیفی حق دارد حساب کاربری شما را غیرفعال یا پاک نماید، یا به نحو دیگری دسترسی شما به یا استفاده از خدمات (یا هر بخشی از آن) را فوراً و بدون هیچ اخطاری قطع و هرگونه محتوای موجود در خدمات را حذف نماید؛

د) وبسایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی مسئول خاتمه دسترسی شما به وبسایت یا خدمات نمی باشد و شما موافقت می نمایید که بعد از این خاتمه، اقدام به استفاده از آن خدمات نکنید؛

هـ) وبسایت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان، خدمات (یا هر بخشی از آن) را با اخطار یا بدون اخطار اصلاح یا قطع نماید و وبسایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی هیچ نوع مسئولیتی در رابطه این گونه اصلاح، تعلیق یا قطع خدمات ندارد.

10. کلیه حقوقی که تحت این شرایط و مقررات یا توسط شرکت پارسیان کسب و کار هم محله ذکر نشده است محفوظ می باشد. اطلاعات مندرج در وبسایت تنها به منظور ارائه اطلاعات کلی برای استفاده شخصی کاربر است و کاربر مسئولیت کامل آن را تقبل می نماید. زودل صحت یا اعتبار محتوایی که بواسطه خدمات وبسایت بر روی وبسایت قرارداد دارد یا از طریق آن توزیع، لینک، دانلود می شود یا مورد دسترسی قرار می گیرد یا کیفیت محصولات، اطلاعات یا سایر مواردی که در رابطه با خدمات به نمایش گذارده می شود یا در اثر تبلیغ یا سایر اطلاعات یا پیشنهادها در رابطه با خدمات را تأیید یا تضمین نمی نماید.

11. ما هیچ مسئولیتی بابت هر گونه اشتباه یا از قلم افتادگی یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات را بر عهده نمی گیریم. کلیه اطلاعات وبسایت به همان صورتی که هست ارائه می شود بدون هرگونه تضمین صریح یا ضمنی برای کامل بودن، صحت، به روز بودن یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات بدون محدودیت شامل تضمین اجراء، تجاری بودن و مناسب بودن برای مقصود خاصی می باشد. هیچ موردی در این شرایط و مقررات جایگزین بررسی مستقل و قضاوت صحیح تجاری و فنی کاربران نمی باشد. زودل تحت هیچ عنوان مسئول خسارات مستقیم و غیرمستقیم، فرعی، جزائی یا خسارات تبعی از هر نوع در خصوص خدمات، مواد و کالاها نخواهد بود. کاربران وبسایت بدینوسیله تأیید می نمایند که هرگونه اتکا به محتوا به ریسک خودشان خواهد بود.

12. شما صراحتاً تأیید و موافقت می نمایید که در موارد ذیل هرگونه مسئولیت زودل، شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها محدود به مبلغ خدمات دریافت شده توسط وبسایت از کاربر مزبور در یک سال اخیر می باشد:

الف) در هر مورد خسارت واقعی که بطور مستقیم توسط زودل وارد شده باشد و زودل نتواند یا از مقررات سلب و عدم مسئولیت مندرج در این شرایط و مقررات استفاده نماید یا از آن منع شده باشد؛ و

ب) آن خسارات به هر علت موجب مسئولیت زودل، شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها در برابر هر یک از کاربران شود.

13. شما صراحتاً توافق می نمایید و می پذیرید که هرگونه ادعا / دعوی / شکایت علیه زودل، شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها باید ظرف مدت 1 ماه تقویمی از تاریخ وقوع سبب آن انجام پذیرد، در غیر این صورت حق دعوی شما از بین خواهد رفت.

14. در صورت وجود هر گونه دعوی محتمل علیه هر یک از اشخاص فوق بیشتر از حد ذکر شده، شما بدینوسیله حق طرح این دعاوی را از خود سلب و آن را به اشخاص فوق صلح نمودید.

(ل) حقوق مالکیت فکری

شرکت پارسیان کسب و کار هم محله تنها مالک و دارنده حق استفاده از علامت و نام تجاری زودل یا شرکتهای گروه، شرکتهای فرعی و هرگونه محتوا به شرح مندرج در فوق می باشد. محتوای وبسایت دارای اسرار تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد که تحت حمایت قوانین مالکیت فکری، کپی رایت و سایر قوانین بین المللی و محلی می باشند. کلیه حق مالکانه و حقوق مالکیت فکری در خصوص وبسایت و محتوای آن متعلق به شرکت پارسیان کسب و کار هم محله یا شرکتهای گروه فرعی یا تابعه آن می باشد. هرگونه استفاده غیرمجاز، نقض حقوق مذکور و تخلف از مقررات هر یک از قوانین و مقررات حاکم در این خصوص توسط هر یک از کاربران و یا اشخاص دیگر مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری شخص نقض کننده یا متخلف خواهد بود.

م) معاملات بین خریداران و فروشندگان

1. زودل یک بستر تجارت آنلاین را برای تبادل اطلاعات بین کاربران خود، خریداران و فروشندگان فراهم می آورد. زودل همچنین بسترهای معاملات آنلاین را برای کاربران عضو خود (اعضاء) فراهم می آورد تا سفارشات خود را برای تأمین کالا قرار داده، قبول نمایند، نهایی و مدیریت و اجراء نمایند. اما شما موافقت و تأیید می نمایید که زودل:

الف) نماینده فروشندگان و خریداران نمی باشد و در معاملات حضور و شرکت نمی یابد؛

ب) دارای کنترل و مسئولیت برای کیفیت، ایمنی، قانونی بودن یا موجود بودن کالاهای ارائه شده برای فروش در وبسایت نمی باشد؛ و

ج) دارای هیچ کنترلی بر روی فروشندگان برای نهایی نمودن فروش یا بر روی خریداران برای نهایی نمودن خرید و بطور کلی انجام تعهدات توسط آنها نمی باشد.

2. شما تأیید می نمایید که خطراتی در خصوص استفاده از زودل برای انجام معاملات خرید و فروش وجود دارد و شما بطور کامل هرگونه ریسک یا خسارت از هر نوع در رابطه با معاملات و کالاها و خدماتی که از طریق وبسایت منعقد یا ارئه شده است را می پذیرید. این خطرات بدون محدودیت شامل، تدلیس در محصولات، اقدامات متقلبانه، عدم کیفیت و کمیت، عدم رعایت ویژگی ها، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر یا عدم تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه هزینه، نقض تضامین، نقض قرارداد و تصادفات در حمل و نقل و هرگونه دعوی تحت قوانین و آئین نامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می شود. این خطرات همچنین شامل مواردی نیز می شود که تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاهای عرضه شده یا ارائه شده بر روی وبسایت ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و یا ادعا شود که این حقوق را نقض نموده است و همچنین شامل خطراتی نیز می شود که کاربر ممکن است متحمل هزینه دفاع یا سایر هزینه ها در رابطه با دعاوی اشخاص ثالث شود یا در رابطه با هرگونه دعوی توسط هر شخصی که دارای حق دفاع یا جبران خسارت در رابطه با دعاوی و مطالبات فوق توسط مطالبه کنندگان حقوق اشخاص ثالث می شود. این خطرات همچنین شامل خطراتی می شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات و یا سایر افرادی که ادعا می نمایند که خساراتی در رابطه با کالاهایی که توسط کاربران از وبسایت گرفته شده است یا در نتیجه معاملات خرید و فروش با استفاده از وبسایت متحمل خسارت شده و یا در اثر استفاده از آن کالاها ادعایی را مطرح نمایند. تمامی این خطرات منبعد تحت عنوان «خطرات معاملاتی » نامیده می شود. هر کاربر توافق می نماید که زودل مسئول ضرر و زیان (خسارات واقعی، از بین رفتن منافع، بازار و کلیه خسارات تبعی و غیره)، دعاوی، هزینه ها، سختی، اخلال تجاری یا مخارج از هر نوع که ممکن است در اثر استفاده یا در رابطه با خطرات معاملاتی حادث شود نیست.

3. شما به تنهایی مسئول کلیه شرایط و مقررات معاملات منعقده بر روی یا از طریق یا در نتیجه استفاده از وبسایت یا خدمات آن می باشد که بدون محدودیت شامل شرایط پرداخت، مرجوع نمودن، تضامین، ارسال، بیمه، حق الزحمه ها، مالیات ها، مالکیت، مجوزها، جرایم، مجوزها، رسیدگی، حمل و نقل و انبار می شود.

4. شما توافق می نمایید که کلیه اطلاعات و مواد مورد نیاز زودل در رابطه با معاملات خود که بر روی، از طریق یا در نتیجه استفاده از وبسایت و خدمات منعقد نموده اید را ارئه کنید. زودل حق خواهد داشت تا در صورت عدم ارائه اطلاعات و موارد لازم، حساب کاربری / عضویت شما را معلق نماید یا خاتمه دهد.

5. در صورتی که شما هرگونه دعوی و اختلافی با طرف معامله خود دارید، بدینوسیله تعهد می نمایید که زودل (و شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای فرعی و تابعه، مدیریان و کارمندان آنها) را از هرگونه مسئولیت، شکایت، مطالبه، دعوی، دادرسی، هزینه ها، مخارج و خسارت (بدون محدودیت شامل خسارات واقعی، ویژه، فرعی یا تبعی) ناشی از یا در رابطه با آن معامله مبری دارید و خسارات وارده به آن را جبران نمایید.

ن) سیاست مرجوع نمودن

1. زمانی که کالای سفارش داده شده تحویل شد، خریدار ظرف مدت 7 روز فرصت دارد تا نسبت به اعلام دریافت و قبول یا رد محصول به زودل اقدام نماید («مهلت استرداد»). در خلال این مدت، چنانچه از روش زودپرداخت استفاده شده باشد، وجوه خریدار برای معامله نزد زودل به امانت می ماند تا زمانی که بر اساس مقررات این شرایط و مقررات برای فروشنده واریز گردد. با دریافت اعلامیه خریدار مبنی بر دریافت و قبول محصولات یا انقضای مهلت استرداد، زودل مبالغ مربوطه (پس از کسر مبالغ قابل پرداخت به زودل به عنوان کارمزد زودل به همراه کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات و ارزش افزوده و غیره) را به حساب بانکی اعلام شده توسط فروشنده واریز می نماید. 

2. چنانچه خریدار، زودل را از عدم وصول یا رد محصول در خلال مهلت وارسی مطلع نسازد، خریدار بدینوسیله بطور برگشت ناپذیر و بدون قید و شرط به زودل این اختیار را می دهد تا مبالغ امانی (پس از کسر کارمزد زودل و کسورات قانونی) را برای فروشنده واریز نماید. در مواردی که کالا توسط خریدار رد می شود، خریدار باید رویه ها و دستورالعمل های مندرج در وبسایت را رعایت نماید.

3. در صورت صدور هر اخطاریه ای برای مرجوع نمودن کالا یا وجه آن، زودل تنها به عنوان وسیله ارتباطی است که تنها مسئولیت آن مطلع نمودن طرف دیگر از آن خواهد بود.

4. در صورتی که خریدار بخواهد کالاها را بر اساس قوانین حاکم و یا مقررات قراردادی مرجوع نماید، خریدار باید کلیه هزینه ها و پروسه ها و تشریفات اداری، حقوقی، گمرکی و یا سایر هزینه ها و بیمه و مجوزهای گمرکی و غیره که برای انجام این مرجوع لازم است را بر عهده بگیرد. مبرهن است که مرجوع نمودن توسط خریدار باید به نحوی انجام گیرد که زمانی که فروشنده کالاها را تحویل گرفت، آن کالاها بطور عرفی در همان وضعیتی باشند که برای خریدار ارسال شده اند. بدیهی است که مسئولیتی در این خصوص متوجه زودل نخواهد بود. بدیهی است در مواردی که قانون حاکم به نحو دیگری مقرر نماید و همچنین در مواردی که استرداد کالا ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده باشد، فروشنده هزینه های استرداد را متحمل خواهد شد.

5. شما بدینوسیله تأیید و توافق می نمایید که زودل تحت هیچ شرایطی قادر به تأیید محصولات و شرایط، کیفیت، کمیت و تطابق آنها با سفارش یا تحویل نمی باشد. بنابراین، در صورتی که خریدار، محصولات را قبول ننماید یا بخواهد آنها را بر مبنای دلایل قانونی (شامل تأخیر عمده در تحویل، عیب در کالا و امثالهم) مسترد نماید، خریدار باید:

الف) زودل را از تصمیم خود ظرف مهلت بازرسی (یعنی 24 ساعت بعد از تحویل) مطلع نماید؛

ب) محصولات را به همان صورت و به هزینه خود ظرف مدت 7 روز کاری برای فروشنده ارسال نماید؛

ج) فوراً مدارک ارسال را در ظرف مدت فوق در اختیار زودل قرار دهد.

6. هرگاه زودل اخطاریه مرجوعی / عدم قبول را ظرف مهلت بازرسی و مدارک ارسال کامل محصولات را ظرف مهلت استرداد دریافت نماید، چنانچه از خدمات زودپرداخت و/یا روش حمل پیشنهادی زودل استفاده شده باشد، زودل از پرداخت وجه به فروشنده خودداری می نماید. زمانی که کالاها به نحوئ مقتضی به فروشنده تحویل شد، زودل وجه مزبور در حساب امانی را منهای هزینه استرداد (چنانچه مسئول پرداخت هزینه خریدار باشد)، به خریدار مسترد می نماید. بدیهی است در صورتی که حمل کالا توسط فروشنده و بدون استفاده از روش حمل پیشنهادی زودل صورت گرفته باشد، بازپرداخت مبالغ به خریدار (حسب مورد متضمن هزینه استرداد یا بدون آن) بر عهده فروشنده بوده و زودل در این خصوص مسئولیتی ندارد.

7. در صورتی که محصول/ محصولات دریافت شده توسط خریدار، بطور عمده با ویژگی های کالاها که تحت قرارداد با فروشنده توافق نموده تفاوت نماید، خریدار می تواند بخشی از پول خود را (متناسب با عیب موجود) دریافت و کالا را دریافت نماید. زودل ظرف 10 روز کاری مابقی وجه را در صورت پذیرش فروشنده به خریدار مسترد می دارد. در صورتی که فروشنده با این امر موافقت ننماید یا ظرف مدت مزبور زودل را از موافقت خود مطلع نسازد، خریدار باید ظرف 7 روز کاری از اخطاریه زودل، کالاها را به هزینه و ریسک فروشنده برای وی ارسال و مدارک آن را برای زودل ارسال نماید. زمانی که کالاها به نحو مقتضی تحویل فروشنده شد، زودل تمام وجه حساب امانی را به خریدار مسترد می نماید.

8. در صورتی که کالاهای تحویل داده شده به فروشنده در شرایط مناسب همانند زمانی که توسط فروشنده برای خریدار ارسال شده نباشد، زودل بر اساس گزارش شرکت بازرسی مسئول امر، وجه خریدار را در حساب امانی نگه داشته و سپس به فروشنده پرداخت می نماید. در غیاب گزارش شرکت بازرسی، زودل آن مبالغ امانی را تا حل و فصل نهایی بین فروشنده و خریدار، در حساب امانی نگه خواهد داشت. بدیهی است زودل مسئولیتی در خصوص استرداد یا عدم استرداد وجوه بر مبنای نظر کارشناس نخواهد داشت. 

9. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین خریدار و فروشنده در خصوص مرجوع نمودن، تحویل و غیره، زودل بر اساس تشریفات و رویه های مندرج در این شرایط و مقررات و بدون توجه به اختلافات حادث شده اقدام خواهد نمود. بنابراین، کاربران باید در خارج از سامانه زودل، اختلافات خود را ادامه دهند و همیشه از بروز خسارت به زودل جلوگیری بعمل آورده و خسارات وارده را جبران نمایند. به منظور حصول اطمینان و اثبات وضعیت کالاها و کیفیت آنها، توصیه می نماییم که کاربران از خدمات شرکتهای بازرسی استفاده نمایند.

10. تحت هیچ شرایط و عنوانی زودل در دعاوی و اختلافات فیمابین کاربران، طرفین معامله و غیره دخالت نخواهد نمود. مسئولیت زودل در خصوص این قسمت محدود به موارد فوق می باشد. شما بدینوسیله زودل را از هرگونه مسئولیت ناشی از امور فراتر از موارد فوق (حتی اگر بواسطه قوانین و مقررات هر سرزمین دیگر اعمال شده باشد)، مبری می نمایید.

11. در خلال مدتی که مبالغ نزد زودل می باشد، هیچگونه سود، منفعت، خسارت و غیره تحت هیچ عنوان به آن مبالغ تعلق نخواهد گرفت و کاربران هیچ ادعایی را علیه زودل در این خصوص مطرح نمی نمایند.

12. شما بدینوسیله تأیید و توافق می نمایید که شما هیچگونه ادعا یا اعتراضی در خصوص موارد فوق علیه زودل، شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتها گروه، فرعی و تابعه، مدیران و کارمندان آن نخواهید داشت. در صورت وجود چنین دعاوی و اعتراضی علیه زودل، شما بدون تحت تأثیر قرار دادن مقررات محدودیتهای مسئولیت مندرج در این شرایط و مقررات، بدینوسیله آن دعاوی و اعتراضات را از خود سلب و ساقط و یا به زودل صلح و منتقل نمودید.

13. مرجوع کردن محصولات تحت این بخش به هیچ عنوان تاثیری در پرداخت مربوط به زودل ندارد در نتیجه زودل میتواند هر پرداخت قراردادی را کسر، محاسبه و پردازش کند حتی اگر محصولات اساسی به فروشنده مرجوع و مسترد شود یا هر گونه طرح دعوی بین کاربران در این خصوص صورت پذیرد.

14. همه کاربران (فروشندگان و خریداران) بدینوسیله متعهد هستند که برای زودل و کاربر مربوطه (طرف قرارداد) تذکرات و اطلاعات ضروری را با توجه به نظارت بر محصول و تحویل و استرداد و مرجوع شدن و حمل و نقل و موارد دیگر فراهم آورند و خصوصا برای زودل کپی از اسناد اساسی و ضروری (مثل قرارداد ها ،رسید تحویل کالا و مدارک حمل و نقل) در مدتی که در این شرایط و تعهدات مقرر گردیده فراهم آورند. بدینوسیله همه کاربران متعهد میشوند برای سایر کاربران مربوطه (طرف قرارداد) مدارک اساسی اصل و کپی (مدارک حمل و نقل، مجوز مبدا، ورقه بیمه، مجوز نظارت، مجوز قرنطینه و ...) را به منظور راهکاری برای اجبار طرف مقابل به تحویل فراهم آورند. زودل مسئول هیچ کاربری در این زمینه نیست و کاربران به تنهایی مسئول و متعهد برای تعهدات و تکالیف قراردادی و اجرای قرارداد خود هستند.

س) سیاستهای لیست نمودن کالاها بر روی سایت

1. کاربران نباید توسط این سایت هیچ موردی که مخالف قوانین و مقررات ایران یا دارای محدودیت است بفروشند یا ارسال نمایند. لطفا توجه داشته باشید که زودل در بازار جهانی فعالیت میکند و در نتیجه فروش و ارسال مواردی ممکن است به خاطر قوانینی خارج از حوزه اقامتی شما کاربران ممنوع باشد. زودل این حق را دارد مواردی که با این ممانعت ها مواجه است را از روی وب سایت بردارد.

2. در زیر ما بعضی از مواردی که محدودیت و ممنوعیت دارد را لیست کردیم. اگرچه این لیست کاملی نیست ولی شما به عنوان فروشنده مسئول هستید که اطمینان حاصل کنید که موردی را که طبق قوانین حاکم ممنوع است ارسال نمیکنید. موضوعاتی که محدودیت و ممنوعیت دارند از جمله و نه محدود به موارد ذیل است:

 • الکل و سایر مواد ممنوعه تخدیری
 • دخانیات و محصولات آن مانند سیگار، سیگار برگ، فندک
 • صنایع فرهنگی و باستانی (شامل کلکسیون های شخصی باستانی) اکتشافات باستانی زیر خاکی، سنگ قبرهای تاریخی و موارد مرتبط با آن
 • طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها
 • حیوانات
 • هرگونه وجه رایج، سکه اوراق بانکی، اوراق قرضه، حواله، وجه رایج به صورت الکترونیک یا هرگونه شکل غیر مادی (مانند ارز های رمزنگاری شده ـ crypto currency)، تمبر و یا هرگونه ضمانت مثل تجهیزاتی که برای تولید این موارد به کار می رود و یا جعل آنها( تکثیر و المثنی سکه ها به عنوان کلکسیون باید با مهر کپی تکثیر و یا المثنی مشخص شود و با قوانین مرتبط محلی منطبق باشد
 • کارت های اعتباری و هدیه و نقدی
 • نفت خام، گاز و الکتریسیته و سایر محصولات ممنوعه مشابه
 • بلیط های هواپیمایی، سینما، تئاتر و رویدادهای مهم
 • مواد مخدر و داروهای تخدیری مشابه
 • هرگونه سلاح، مهمات، ساز و برگ نظامی و جنگ افزار (شامل سلاح های انفجاری و یا هرگونه قسمتها و اجزای مرتبط با آن مثل تفنگ بادی، هفت تیر، تفنگ پینتبال، تفنگ بی حس کننده، نیزه شکاری، اسلحه های زیرآبی یا دیگر سلاح ها که ممکن است منجر به انفجاری شود که گاز یا ماده شیمیایی یا مواد انفجاری داشته باشد که موارد مشابهی که توسط پلیس یا سایر قوا ممنوع شده باشد). شبیه یا بدل محصولات فوق در شرایط خاص فقط با تأیید صریح زودل مجاز است
 • تجارت انسان و اعضای بدن آن و یا قسمتهایی از اعضای بدن ممنوع است. مواردی مانند موی انسان مثل کلاه گیس، برای استفاده تجاری مجاز است
 • هرگونه مورد غیرقابل انتقال شامل بخت آزمایی و امثالهم
 • نشان یا تجهیزات مامورین رسمی از هر یک از قوای حاکمیتی شامل نشانهایی که توسط دولت هر کشوری صادر می شود، لباسها و موارد مشابه آن
 • اموال غیرمنقول
 • امول تقلبی یا کپی های بدون مجوز و غیرمجاز ناقض حقوق مالکیت فکری
 • تجهیزات جاسوسی
 • امول مسروقه یا اموال ناشی از بازاریابی های هرمی یا پانزی
 • البسه و مواد آرایشی دست دوم
 • سیم کارت موبایل یا موبایلهای بدون بسته بندی
 • تجهیزات ماهواره ای و دریافت کننده های آن
 • بازی هایی که توسط مراجع مربوطه ممنوع شده اند
 • کالاهای غیرمجاز، دست دوم و تقلبی
 • اتومبیل و موتورسیکلت
 • تجهیزات و محرکات مربوط به روابط جنسی
 • سموم

3. زودل همچنین لیست نمودن برخی کالاهایی را که تحت قانون، غیرمجاز نیستند اما بحث برانگیزند نیز ممنوع نموده است. این کالاها عبارتند از:

الف) کالاهایی که فعالیتهای غیرمجاز را تشویق می نماید؛

ب) کالاهایی که از لحاظ نژادی، مذهبی و قومی موهن می باشند و یا نفرت و خشونت را اشاعه می دهد؛

ج) عدم تحمل نژادی یا مذهبی؛

د) کالاهای دور ریختنی و قرعه کشی و مسابقه ای؛

هـ) سهام، اوراق قرضه، سود سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار؛

و) کالاهای پورنوگرافی یا مواردی که ماهیت سکسی دارند؛

ز) مواردی که کالا یا خدماتی را برای عرضه ارائه نمی نمایند مانند تبلیغ ها منحصراً برای جمع آوری اطلاعات کاربران؛ و

ح) کالاها و لیست نمودن محصولاتی که از لحاظ قومی یا نژادی توهین آمیزند.

4. کاربران باید اطمینان حاصل نمایند که کالاهایشان ناقض ضوابط و مقررات و محدودیتهای تجارت بین الملل نیست، و الا زودل حق خواهد داشت آن محصولات را از وبسایت حذف نماید.

5. تشخیص اینکه چه کالایی مناسب است و چه کالایی باید از وبسایت حذف شود، به صلاحدید زودل می باشد. همچنین زودل به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که عنداللزوم و در هر زمان که لازم بداند محدودیتها و موانع بیشتری را اعمال نماید.

6. چنانچه شما فروشنده می باشید، بدینوسیله تأیید می نمایید که مالک قانونی کالاهای لیست شده می باشید و یا کلیه حقوق مالکانه لازم برای فروش و انتقال آن کالاها را دارا می باشید. در غیر اینصورت شما نباید آن کالاها را بر روی زودل لیست نمایید. چنانچه این مورد را رعایت نکند، کلیه عواقب و مسئولیتهای آن بر عهده شما بوده و فروش شما ممکن است کلاهبرداری محسوب شود. زودل هیچگونه مسئولیتی در این خصوص قبول نمی کند. شما باید زودل را از هرگونه مسئولیت، خسارت و تحمل هزینه از این بابت مصون داشته و در صورت بروز، آن را جبران نمایید.

7. کلیه فروشندگان و خریداران باید برای معاملات خود در بستر زودل، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه باشند. شما همچنین باید اطمینان حاصل نمایید که معاملات شما قانونی بوده و ناقض هیچ تعهد قراردادی نمی باشد.

8. کلیه فروشندگان برای فروش کالاها باید دستورالعملهای فروش و توزیع که توسط مراجع و اتحادیه ها صادر شده است را رعایت نمایند. همچنین شما باید الزامات ضمانت و وارانتی و خدمات پس از فروش را بر اساس قانون حاکم رعایت نمایید.

9. قبل از لیست نمودن کالاها بر روی زودل شما باید به دقت قراردادهایی را که ممکن است حق شما را برای فروش کالا از طریق وبسایت محدود نماید مطالعه نمایید. زودل به دنبال کالاهایی که این نوع مشکلات را ایجاد می نماید نمی باشد و قادر به بررس کپی قراردادهای خصوصی، انجم دادرسی یا طرفداری از طرف خاصی در دعاوی قراردادی خصوصی نمی باشد. اما هشدار می دهیم که لیست نمودن کالاها بر خلاف تعهدات قراردادیتان می تواند موجب به خطر افتادن موقعیت شما در مقابل اشخاص ثالث شود. بنابراین زودل از شما درخواست می نماید که هیچ کالایی را لیست ننمایید مگر اینکه هرگونه قرارداد و موافقتنامه مربوطه را از قبل بررسی نموده باشید و مطمئن هستید که از لحاظ قانونی می توانید آنها را بر روی وبسایت به فروش برسانید.

ع) اخطاریه ها

1. کلیه اخطاریه ها یا تقاضاها از و یا بر روی وبسایت تنها زمانی مؤثر است که کتباً و از طریق بخش خدمات مشتریان زودل اعلام شده باشد.

2. کلیه اخطاریه ها یا تقاضاها از یا به کاربران تنها زمانی مؤثر خواهد بود که یا شخصآً تحویل شده باشد، از طریق پیک، پست سفارشی یا از طریق فکس یا پست الکترونیکی به آخرین نشانی، شماره فکس یا پست الکترونیکی که توسط آن کاربر به وبسایت ارائه شده است ارسال گردد یا از طریق ارسال بر روی قسمتی از وبسایت که بطور عمومی و مجانی قابل دسترسی است یا از هر طریق دیگری که توسط زودل مناسب تشخیص داده شود ارسال گردد.

ف) مقررات متفرقه

1. این شرایط و مقررات باید به همراه سایر شیوه نامه ها و دستورالعمل های ارائه شده توسط زودل مورد مطالعه و تفسیر قرار گیرد. اینها شامل حیطه خدمات ارائه شده از طریق وبسایت، سیاستهای لیست کردن کالا بر روی وبسایت، سیاستهای مرجوع نمودن که جزو جدایی ناپذیر و تشکیل دهنده این شرایط و مقررات خواهد بود.

2. جز در مواردی مواردی که به نحو دیگری در این شرایط و مقررات مقرر گردیده است، این شرایط و مقررات متضمن کلیه توافقات در خصوص استفاده کاربران از خدمات وبسایت بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در این خصوص، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

3. شما نمی توانید بدون رضایت کتبی و قبلی زودل، حقوق و تعهدات خود به موجب شرایط و مقررات حاضر و سایر قراردادهای منعقده با زودل را به ثالث منتقل نمایید یا اجازه استفاده از آن‌ها را بدهید. لکن زودل می‌تواند حقوق و/یا تعهدات خود را به اشخاص ثالث منتقل نماید.

4. چنانچه هر یک از شروط، قیود یا تعهدات مذکور در این شرایط و مقررات یا اعمال آنها نسبت به زودل یا کاربر، به هر میزان بی اعتبار، غیرقانونی، ممنوع یا غیر قابل اجرا باشد، در آن صورت مقرره مربوطه تا میزان این بی اعتباری، غیرقانونی بودن، ممنوعیت یا عدم قابلیت اجرا، فاقد اثر بوده و در عین حال سایر مقررات یا اعمال مقررات مربوطه نسبت به طرف دیگر همچنان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.

5. عناوین و سرفصلها در این شرایط و مقررات تنها به منظور ارجاع بوده و تحت هیچ شرایطی دامنه یا حدود آن بخش را تعریف، محدود، تفسیر یا توصیف نمی کند.

6. صرفنظر از اینکه ممکن است معاملات کاربران تحت حاکمیت قوانین کشور دیگری غیر از جمهوری اسلامی ایران باشد، این شرایط و مقررات تابع قوانین و مقررات ایران غیر از مقررات تعارض قوانین آن می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف، دعوی یا شکایت (دعاوی) ناشی از این شرایط و مقررات یا ناشی از استفاده کاربر از وبسایت یا در ارتباط با آن‌ها باید ابتدا از طریق وبسایت (بخش خدمات مشتریان) به ما اعلام شود. در صورتی که ظرف یک (1) هفته راه حل مسالمت آمیزی حاصل نشود، این دعاوی نهایتاً از طریق داوری اتاق بازرگانی ایران بر اساس آخرین قانون، اساسنامه و مقررات داوری آن مرکز، به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل خواهد شد. که مطابق با قانون، اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

7. این شرایط و مقررات به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و فارسی موجود است. در صورت وجود هرگونه اختلاف بین زبانها، نسخه فارسی حاکم خواهد بود.

8. از شما درخواست می گردد که هرگونه نظر و پیشنهاد و تقاضا برای پشتیبانی فنی و سایر مکاتبات خود را به بخش خدمات مشتریان اعلام نمایید. در صورتی که معتقدید محتوای هر یک از کاربران بر روی وبسایت، حقوق مالکیت فکری، کپی رایت یا قانون حاکم را نقض می نماید، می توانید آن را به بخش خدمات مشتریان اعلام و اطلاعات مربوطه را کتباً در اختیار آن قرار دهید.

9. در ارتباط با فروش تجهیزات بیمارستانی، از آنجایی که کسب و کار وب سایت زودل بصورت B2B می باشد لذا فروش فقط به داروخانه هاو مراکز درمانی انجام می گردد. 

10. سرشماره های زودل 2000279 و 20003000600 است که از آن برای ارتباط با کاربران وبسایت و دعوت از آنان برای شرکت در نظر سنجی استفاده می شود. همچنین از این طریق وضعیت سفارش های آنلاین و درخواست های قیمت، خدمات جدید، رویداد ها، سرویس ها و پروموشن های زودل به اطلاع کاربران می رسد. بنابراین در صورت دریافت پیامک تحت عنوان زودل با هر شماره دیگری، سو استفاده از نام برند زودل بوده و جهت پیگیری قانونی آن را به ایمیل info@zoodel.com گزارش دهید. همچنین پذیرفتن شرایط و ضوابط به معنای سلب حق اعتراض جهت دریافت پیامک است.

Loading...