قیمت و خرید عمده ترانسديوسرهاي تكفاز و سه فاز متناوب | عمده فروشی زودل
ترانسديوسرهاي تكفاز و سه فاز متناوب
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • ایران
 • فرایند نیرو پرداز
 • باورودي صفر تا 500 ولت متناوب يا صفر تادوهزارولت مستقيم
 • باورودي 1 يا 5 آمپر
 • با ورودي هاي تا 380 ولت و 5 آمپر
 • بافركانس ورودي از 45 تا 65 هرتز
 • صفر تا 20 ميلي آمپر/ 4 تا 20 ميلي آمپر/ صفرتا 10 ولت/ 2 تا 10 ولت
 • در دو رنج 20 تا70 ولت مستقيم يا 70 تا 260 ولت مستقيم يامتناوب
 • براي پارامترهاي غيرازتوان 0/2درصد وبراي توان0/5درصد
 • از 10- تا55+ درجه سانتيگراد
 • شش ماه اول گارانتي تعويض - تادوسال گارانتي تعمير
 • کلیه بنادر

توضیحات

- ترانسديوسرهاي باورودي متناوب پارامترورودي را بادقت بسياربالا اندازه گيري نموده سپس مقدارقرائت شده را بصورت سيگنالي استاندارد قابل فهم براي كامپيوتر ياتجهيزات بالادست باروشهاي مختلفي  جهت كنترل سيستم ارسال مينمايد.نظربه اينكه كنترل سيستمها در مواردي بسيارحياتي ومهم ميباشد (همانند نيروگاهها)وايجاد خرابي واشكال ميتواندهزينه هاي كلاني راموجب گردد لذا اين ترانسديوسرها كه ازاركان اصلي كنترل ميباشند تحت بدترين شرائط محيطي وتنشها بايد كاملاقابل اعتماد بوده و بطورصحيح بكارخود ادامه دهند.

- كاربرد انواع مختلف بجهت اندازه گيري ولتاژ وجريان خط ميباشد . خروجي آنها بطورمتداول ولتاژ يا جريان DC  تنظيم شده  ميباشد.  كاربرد در نيروگاهها و پستهاي برق بمنظور كنترل ولتاژ وتوان خروجي ودر صنايع بجهت كنترل پروسه ميباشد.

- داراي4 مزيت عمده ميباشد: 1-قيمت نسبت به نمونه هاي اروپائي حدود يك سوم تا يك چهارم است.  2-بسياري از اين توليدات خارجي چيني و با آآرم تقلبي اروپائي ميباشند كه براي خريداران داخلي براحتي قابل تشخيص نيست.  3-درصورت اشتباه در سفارش  به توليدكننده داخلي براحتي قابل تعويض واصلاح ميباشد ولي درسفارش خارجي اين امر امكانپذير نيست.  4-درصورت نياز به آموزش مصرف كننده بعلت نزديكي به توليدكننده هزينه كمتري صرف ميگردد.

قیمت عمده ترانسديوسرهاي تكفاز و سه فاز متناوب را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...