قیمت و خرید عمده مولد گازسوز از 6/5 تا 2500 کیلوولت آمپر پایوردیزل آسیا کد: 4006 و 4008 | عمده فروشی زودل
مولد گازسوز از 6/5 تا 2500 کیلوولت آمپر پایوردیزل آسیا کد: 4006 و 4008
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • 4006 و 4008
  • پایوردیزل آسیا
  • ایران
  • یک ساله
  • ISO9001-1002
  • مهندسین شخص ثالث دردسترس برای خدمات
  • از 6/5 تا 2500 کیلوولت آمپر
  • Quick or according to the order

قیمت عمده مولد گازسوز از ۶&#x۲F;۵ تا ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر پایوردیزل آسیا کد: ۴۰۰۶ و ۴۰۰۸ را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...