قیمت و خرید عمده روغن های انتقال حرارت | عمده فروشی زودل
روغن های انتقال حرارت
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • روغن پایه
  • سایر
  • روان کننده صنعتی
  • کیمیا پتروسپاهان
  • ایران
  • جهت استفاده در اکثر سیستم های انتقال حرارت و بویلر که سازنده روغن معدنی را در آنها توصیه کرده است.
  • جهت استفاده در دستگاه های انتقال حرارت که با دمای بسیار بالا کار می کنند و در برابر تشکیل کک حساس هستند.
  • جهت استفاده در دستگاه های انتقال حرارت که در برابر تشکیل کک حساس هستند.
  • 22, 32

توضیحات

روغن انتقال حرارت سینولکس ترمه در سه سطح کیفیت بر اساس شرایط کارکرد طراحی شده اند و از مزایای آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نداده و تحت حرارت بالا ایجاد مانده های کربنی نمی کند. 
روغن انتقال حرارت سینولکس ترمه در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود.
قبل از ریختن روغن انتقال حرارت حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند

Loading...