قیمت و خرید عمده روغن هیدرولیک | عمده فروشی زودل
روغن هیدرولیک
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • روغن پایه
  • ایران
  • جهت استفاده در دامنه دمایی معمول در کاربردهای با فشار متعادل
  • جهت ماشین آلاتی که سازنده آنها روغن های بدون روی را توصیه کرده است
  • جهت تحمل دامنه دمایی وسیع تحت فشار و استرس بسیار زیاد شرایط کاری سخت
  • دستگاه های هیدرولیکی که در مجاورت کوره ها و دماهای بسیار بالا کار می کنند و احتمال نشت روغن و آتش سوزی می باشد.

توضیحات

روغن هیدرولیک سینولکس Venus، مایعات هیدرولیک با کیفیتی هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما سطوح متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد.
روغن هیدرولیک سینولکس Venus، در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود.

قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند. 

Loading...