قیمت و خرید عمده کلویید نانو ذرات نقره | عمده فروشی زودل
کلویید نانو ذرات نقره
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • نانو ماد
  • زرد رنگ
  • ایران
  • گرید صنعتی
  • نانو ذرات
  • 4000 قسمت در میلیون
  • کوچکتر از 20 نانو متر
  • تجزیه، پشتیبانی در حوزه های سیلیکا - کاهش رنگ، آئروژل مزوپور - اکسیداسیون انتخابی بنزن، آلیاژ نقره ای - اکسیداسیون به همکاری از مونوکسید کربن، نور افزایش یافته

توضیحات

کاربرد نانو ذرات نقره:

نانو ذرات نقره بطور گسترده  در محصولات پزشکی، خانگی و لوازم بهداشتی استفاده می شود. 

نانو ذرات نقره بعنوان کاتالیزور در برخی واکنشهای شیمیایی استفاده شده اند.

نانو ذرات نقره نقش مهمی در متوقف سازی و کشتن تعداد زیادی از میکرواگانیسم های بیماریزا نظیر ایشریشیا کولی و استافیلوکوک اورئوس دارد.

نانو ذرات نقره بعنوان یک ماده گندزدای جدید که دارای گستره وسیع کاربرد، بدون ایجاد مقاومت دارویی، بدون محدودیت PH ، پایدار و بسیاری خصوصیات دیگر ایفای نقش می کند.

نانو ذرات نقره بعنوان لیبل های زیست پزشکی،  حسگرها، آشکارسازها استفاده می شوند.

نانو ذرات نقره در پوشاک ضد بو استفاده می شوند.

قیمت عمده کلویید نانو ذرات نقره را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...