قیمت و خرید عمده مستربچ اسلیپ مورد مصرف در فیلم های پلیمری و BOPP- آوا پلیمر | عمده فروشی زودل
مستربچ اسلیپ مورد مصرف در فیلم های پلیمری و BOPP- آوا پلیمر
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • آوا پلیمر
  • ایران
  • ایجاد لیزکنندگی درسطح فیلم، تسهیل فرآیند و افزایش خروجی
  • دمای نگهداری 10تا30 درجه سانتی گراد – حساس به نور آفتاب – حساس به رطوبت – زمان نگهداری 6ماه
  • گرانول
  • دارد
  • لیزخور – اسلیپ – SLIP

توضیحات

افزودنی های لیز کننده بواسطه ناسازگاری خود با مواد پلیمری به روی سطح مهاجرت کرده وباعث لیز شدن سطح پلیمر میشوند. لیز کننده ها علاوه بر کاهش چسبندگی مواد پلیمری به یکدیگر سبب کاهش چسبندگی بین پلیمر و سطوح فلزی تجهیزات فرآیندی نیز میشوند.  همچنین سبب راحت بیرون آمدن محصول از قالب و تسهیل در عملیات دوخت نیز میگردد.

قیمت عمده مستربچ اسلیپ مورد مصرف در فیلم های پلیمری و BOPP- آوا پلیمر را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...