قیمت و خرید عمده متانول | عمده فروشی زودل
متانول
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • 99.85%
 • ایران
 • CH3COOH
 • الکل
 • گرید صنعتی
 • 0.1 max
 • 5 max
 • 5 max
 • 0.792-0.793
 • 0.003 max
 • 0.003 max
 • تایید شده تست ها
 • 0.05 max
 • 0.2 max
 • 1 max
 • 50 دقیقه
 • 0.003 max
 • بدون باقی مانده
 • 2 max
 • عاری از مواد معلق
 • تایید شده تست ها

قیمت عمده متانول را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...