قیمت و خرید عمده ماده شیمیایی متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب دکتر مجللی (USP) | عمده فروشی زودل
ماده شیمیایی متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب دکتر مجللی (USP)
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • Dr. Mojallali
 • گرید پزشکی, گرید شناساگر
 • ایران
 • CH3OH
 • بیشتر از 99.5%
 • مطابقت داشتن
 • مطابقت داشتن
 • کمتر از 0.002 %
 • مطابقت داشتن
 • کمتر از 0.001%
 • کمتر از 0.003%
 • کمتر از 0.0002%
 • کمتر از 0.0001%
 • کمتر از 0.1 %
 • 32.04g/mol
 • 0.79 g/cm3

قیمت عمده ماده شیمیایی متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب دکتر مجللی (USP) را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...