قیمت و خرید عمده مایکوروت | عمده فروشی زودل
مایکوروت
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • سایر کود ها
 • zpv
 • ایران
 • افزایش رشد و عملکرد گیاه، کاهش نیاز گیاه به آب و کودهای شیمیایی و سموم
 • گیاهان دارویی و زراعی و صیفی جات
 • ۳ هفته بعد از اضافه کردن مایکوروت
 • آلی و سایر کودهای زیستی به غیر از کودهای گوگردی
 • ۱ سال از زمان تولید در محیط خشک و خنک به دور از تابش مستقیم آفتاب
 • در هر گرم از مایکوروت حداقل ۱۰۰ اندام فعال از گونه های مختلف قارچ های میکروریز آربسکولار وجود دارد
 • 1 کیلوگرمی
 • کلیه بنادر
 • ۵۰۰ کیلوگرم هر سفارش
 • ۲ weeks after order
 • هر کارتن شامل ۱۰ بسته ۱ کیلوگرمی می باشد.

توضیحات

حجم گلدان                                                  کمتر از ۰.۵ لیتر            ۱ لیتر          ۳ لیتر            ۵ لیتر          بیش از ۱۰ لیتر

مقدار مصرف (گرم)                                               ۲۰                      ۵۰               ۷۰               ۱۰۰                    ۲۰۰

کاشت نهال در زمین اصلی:

ارتفاع گیاه                    کمتر از ۲۰ سانتیمتر       ۲۰-۳۰ سانتیمتر               ۳۰-۴۰ سانتیمتر            ۴۰-۶۰ سانتیمتر           بیش از ۶۰ سانتیمتر

مقدار مصرف (گرم)                 ۲۰                          ۵۰                                 ۷۰                               ۱۰۰                                 ۲۰۰

مصرف سطحی: 

برای گیاهان چمنی و پوششی ۵۰۰ گرم از مایکوروت برای هر متر مربع از زمین

مصرف در خزانه:

برای تکثیر گیاهان از طریق بذر ، قلمه، نهال، مقدار ۱۵ کیلوگرم از مایکوروت با یک متر مکعب از بستر خزانه مخلوط شود.

مصرف ردیفی:

برای کشت گیاهان زراعی، ۱۰۰ کیلوگرم از مایکوروت در هکتار اضافه شود.

قیمت عمده مایکوروت را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...