قیمت و خرید عمده کود یونجه بیوزر | عمده فروشی زودل
کود یونجه بیوزر
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • کود بیولوژیکی
  • بیوزر
  • ایران
  • به صورت بذر مال: 1 کیلوگرم در هکتار، به صورت محلول 2 کیلوگرم در هکتار (2 بار)
  • در بهار در ابتدای رشد و در مراحل بعدی پس از هر چین
  • روش بذر مال: هر یک کیلو گرم بیوزر را در 2 – 5/1 لیتر آب حل کرده و بذر مورد نظر را روی پلاستیک پهن کرده و محلول بیوزر را روی بذر پاشیده و خوب مخلوط کنید. محلول در آب: هر 1 کیلوگرم کود بیوزر را در بشکه ای به حجم 100 تا 200 لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و هم زمان با آب آبیاری وارد آب نمایید. حاوی میکروارگانیسم های مفید تثبیت غیربیوتیک و بدون نیتروژن. حاوی فسفات
  • افزایش بیوماس گیاه ، کاهش مصرف کود ازته ، افزایش مقاومت به شوری، توسعه ریشه و افزایش غده های تثبیت کننده ازت

توضیحات

حاوی میکروارگانیسم های مفید تثبیت کننده غیر همزیست و آزاد ذرت.

حاوی میکروارگانیسم های حل کننده فسفات از منابع آلی و معدنی فسفات میباشد.

حاوی عناصر ریز مغذی آهن،روی و منگنز می باشد.

حاوی نانو ذرات آهن و روز جهت افزایش کارایی کود.

قیمت عمده کود یونجه بیوزر را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...