قیمت و خرید عمده کود اسید هیومیک پودری 70% فرتی نرس بمنظور اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪ | عمده فروشی زودل
کود اسید هیومیک پودری 70% فرتی نرس بمنظور اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪ
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • کود ارگانیک
 • فرتی نرس
 • پودری
 • کنترل شده
 • ایران
 • هیومیک اسید
 • 73610
 • اسید هومیک
 • 70٪
 • 7%
 • 12%
 • برای اسپری برگی: 5 تا 6 لیتر در هر هکتار به صورت دوره ای، برای اسپری خاک: 10 تا 12 لیتر در هر هکتار یا 50 سی سی برای هر درخت
 • پاکت
 • یک پاکت یک کیلوگرمی
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك
 • اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪ
 • بدون محدودیت
 • ۵ روز
 • ۱ کیلو

توضیحات

هیومیک اسید 70%

فولیک اسید 7%

پتاسیم 12%

  اسید هيوميك فرتی نرس خصوصيات فيزيكي، شيميايي و حاصلخيزي خاك را تحت تأثير قرار داده و اثرات مستقيم بر روي گياهان و محصولات كشاورزي دارد. این کود را می توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاک، سیستم آبیاری قطره ای و یا محلول پاشی به روی گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاک  می گردد.


اثرات اسید هیومیک:
    افزایش محصول
     افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاک  (ایجاد کمپلکس با آهن، روی، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه)
    افزایش رشد و گسترش ریشه
    فعال کردن آنزیم های گیاهی
    افزایش قدرت جوانه زنی بذر
    افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها)
    بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاک)

میزان مصرف اسید هیومیک مایع فرتی نرس:
محلول پاشی: 5 تا 10 لیتر در هکتار
مصرف خاکی به همراه آب آبیاری: 10 تا 12 لیتر در هکتار و یا 50 سی سی (یک استکان) جهت هر درخت.
میزان مصرف اسید هیومیک پودری فرتی نرس:
مصرف خاکی (گیاهان زراعی): 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار
مصرف خاکی (گیاهان باغی: 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی (گیاهان زراعی و باغی): 300 تا 500 گرم در 100 لیتر آب (با 3 تا 4 بار تکرار در طول دوره رشد)
همراه با آب آبیاری (کلیه گیاهان): 8 کیلو در هکتار

 

 

قیمت عمده کود اسید هیومیک پودری ۷۰% فرتی نرس بمنظور اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪ را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...