قیمت و خرید عمده کودآلی گرانوله گوگردی (GOS) شرکت نانو سیز | عمده فروشی زودل
کودآلی گرانوله گوگردی (GOS) شرکت نانو سیز
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • کود ارگانیک
 • فرتی نرس
 • گرانول
 • کنترل شده
 • ایران
 • کود کشاورزی
 • 20-30درصد
 • 0/5 درصد
 • 1 درصد
 • 10 درصد
 • 3 درصد
 • میلی لیتر2-5
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك -ﺗﺴﺮﯾﻊ در آزادﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك-ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﮔﺮد
 • کیسه پلی پروپیلن لمینت به وزن 50 کیلوگرم در صورت خرید بالاتر از سقف مورد نظر، مشمول تخفیف خواهید شد.
 • ۵۰ کیلو

قیمت عمده کودآلی گرانوله گوگردی (GOS) شرکت نانو سیز را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...