قیمت و خرید عمده دستگاه آنالیز گرماسنجی تفاضلی مواد در دماي بالا و در حضور گاز اکسیژن - صنایع الکترونیک صناف آریا | عمده فروشی زودل
دستگاه آنالیز گرماسنجی تفاضلی مواد در دماي بالا و در حضور گاز اکسیژن - صنایع الکترونیک صناف آریا
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • صنایع الکترونیک صناف آریا
 • ایران
 • تعیین میزان پایداري مواد در دماي بالا و در حضور گاز اکسیژن، تعیین زمان اکسیداسیون القایی
 • دما و میزان اختلاف انرژي، به صورت پیوسته
 • دماي ذوب، انتقال شیشه اي پلیمرها، کریستالی شدن و محاسبه آنتالپی
 • N 2 و 2 O توسط PLC
 • قابل تنظیم
 • نرم افزار براي کالیبراسیون دما و جریان گاز
 • نمایش شماتیک جریان گاز
 • ذخیره نتایج آزمایش
 • -100 تا 1100 درجه سانتیگراد
 • 1-50 درجه سانتیگراد / دقیقه
 • نیتروژن مایع
 • 0.1 ° C
 • 220 V
 • کلیه بنادر

قیمت عمده دستگاه آنالیز گرماسنجی تفاضلی مواد در دماي بالا و در حضور گاز اکسیژن - صنایع الکترونیک صناف آریا را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...