قیمت و خرید عمده کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک | عمده فروشی زودل
کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • پریسماتک
  • ایران

توضیحات

کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک ابزاری است که به منظور اندازه‌گیری میزان هدایت الکتریکی محلول‌ها و مایعات الکترولیت (محلول‌هایی که در آنها حل شونده از دو یون مثبت و منفی تشکیل شده است) طراحی و ساخته شده‌ است. در واقع این دستگاه غلظت یون‌های حل شده در محلول الکترولیت را اندازه‌گیری می‌کند.در محلول‌های الکترولیت میزان تراکم و فراوانی یون‌ها از غلظت‌های بسیار پایین (آب مقطر) تا غلظت‌های بسیار بالا مانند محلول‌های شیمیایی با غلظت بالا متفاوت است. به منظور اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی محلول‌ها در کاربردهای آزمایشگاهی، پراب دستگاه در داخل نمونۀ محلول مورد نظر قرار داده می‌شود و میزان این پارامترها را با اعمال یک جریان الکتریکی متغیر به دو/چهار الکترود که در مایع غرق شده‌اند و اندازه‌گیری ولتاژ القا شده در آنها صورت می‌پذیرد. در این فرآیند همواره کاتیون‌ها به سمت الکترود مثبت و آنیونها به سمت الکترود منفی در حرکتند.

 

قیمت عمده کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...