قیمت و خرید عمده ماده شیمیایی اسید هیدروکلریک گرید پزشکی دکتر مجللی | عمده فروشی زودل
ماده شیمیایی اسید هیدروکلریک گرید پزشکی دکتر مجللی
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • Dr. Mojallali
 • سایر, گرید پزشکی, گرید شناساگر
 • ایران
 • Hcl
 • اسید هیدروکلریک
 • 36.46g/mol
 • 1.18g/cm3
 • 35.0_37.00 %
 • مطابقت داشتن
 • مطابقت داشتن
 • مطابقت داشتن
 • مطابقت داشتن
 • 1.18 g/cm3
 • کمتر از 0.005 %
 • مطابقت داشتن
 • کمتر از 2ppm
 • کمتر از 0.01 %
 • کمتر از 0.004 %
 • کلیه بنادر

قیمت عمده ماده شیمیایی اسید هیدروکلریک گرید پزشکی دکتر مجللی را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...