قیمت و خرید عمده ماده شیمیایی سدیم کلرید دکتر مجللی(USP) | عمده فروشی زودل
ماده شیمیایی سدیم کلرید دکتر مجللی(USP)
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • کلرات
 • Dr. Mojallali
 • ایران
 • Nacl
 • 99.0_100.5 %
 • مطابقت داشتن
 • کمتر از 0.01%
 • کمتر از 0.001
 • کمتر از 0.001%
 • کمتر از 0.01%
 • کمتر از0.0001%
 • کمتراز0.0002%
 • مطابقت داشتن
 • کمتر از 0.0001%
 • 0.0005 %
 • کمتر از 0.005%
 • کمتر از 0.0025%
 • کمتر از 0.5%

قیمت عمده ماده شیمیایی سدیم کلرید دکتر مجللی(USP) را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...