قیمت و خرید عمده دستگاه ترکیب کننده سیال تسریع انحلال گاز در نفت پترو پژوهش اهورا | عمده فروشی زودل
دستگاه ترکیب کننده سیال تسریع انحلال گاز در نفت پترو پژوهش اهورا
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • سایر
  • ایران
  • دانش بنيان پترو پژوهش اهورا
  • بالانس دما و فشار با شراط مخزن
  • توسط هم زن
  • تسریع انحلال گاز در نفت

توضیحات

اطلاع دقیق از ویژگی های سیال در شرایط مخزن دارای اهمیت بسزایی در طراحی تجهیزات تولید، خطوط انتقال، تخمین هزینه تولید، هزینه نگهداری و ارزش مخزن است لذا تهیه نمونه مناسب از سیال مخزن حائز اهمیت خواهد بود. بدین منظور دستگاه ترکیب کننده سیال علاوه بر اینکه دما و فشار نمونه نفت و گاز را به شرایط مخزن می برد با چرخاندن محفظه و به کمک هم زن، انحلال گاز را در نفت تسریع می بخشد.

قیمت عمده دستگاه ترکیب کننده سیال تسریع انحلال گاز در نفت پترو پژوهش اهورا را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...