قیمت و خرید عمده جرم ریختنی آلومینی NC21-18V | عمده فروشی زودل
جرم ریختنی آلومینی NC21-18V
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • نسوزین
 • NC21-18V
 • 2.0
 • 93.5
 • 3.8
 • ایران
 • 1740°c
 • 3000Kg/m³
 • 1.4-1.7Liter/30Kg
 • 3100Kg/m³
 • 700-900Kg/cm²
 • 1000-1300Kg/cm²
 • % 1.0+ تا 1.0-
 • 0-5mm
 • 0.1
 • 0.1
 • 0.5
 • بسته بندی در کیسه های 30کیلویی

قیمت عمده جرم ریختنی آلومینی NC۲۱-۱۸V را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...