قیمت و خرید عمده تصویر نما | عمده فروشی زودل
تصویر نما
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • ایران
 • پایشگر تدبیر افزار
 • شبکه و سرور
 • موجود
 • یکسال پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی
 • 15 سال
 • ذخیره تصاویر اولیه، نتایج رستری میانی و نتایج رستری پایانی پردازش ها بر روی سرور نقشه پایگاه داده جغرافیایی
 • زمین مرجع نمودن خودکار تصاویر مجموعه ماهواره ای NOAA, TERRA, AQUA با استفاده از اطلاعات مکانی داخل فایل تصاویر
 • پردازش آستانه ای دو مرحله ای سنجنده AVHRR مجموعه ماهواره های NOAA از شماره 11 تا 19 برای بدست آوردن سطح پوشش برف با جزء تصویر 1 کیلومتر
 • پردازش آستانه ای یک مرحله ای سنجنده MODIS ماهواره TERRA برای بدست آوردن سطح پوشش برف با جزء تصویر 250 متر
 • پردازش محاسباتی شاخص سبزینگی NDVI با استفاده از سنجنده AVHRR مجموعه ماهواره های NOAA و سنجنده MODIS ماهواره TERRA
 • EXPORT نقشه های رستری نتایج میانی و پایانی پردازش ها به فرمت نرم افزارهای RS
 • تهیه گزارش مرکب از نتایج و نقشه های داخل پایگاه به صورت چاپی و فایل تصویری
 • کلیه بنادر

توضیحات

-بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی طراحی شده است و قابل اجرا می باشد

-فایل تصویر سنجنده MODIS ماهواره TERRA برای 200 تاریخ انتخابی از تاریخ 07/02/1380 لغایت  تاریخ 31/06/1388 موجود در آرشیو شرکت

- فایل تصویر سنجنده AVHRR ماهواره NOAA برای 1000 تاریخ انتخابی از تاریخ 16/07/1367  لغایت  تاریخ 31/06/1388 موجود در آرشیو شرکت

 

قیمت عمده تصویر نما را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...