قیمت و خرید عمده ایستگاه نما | عمده فروشی زودل
ایستگاه نما
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • ایران
 • پایشگر تدبیر افزار
 • شبکه و سرور
 • یکسال پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی
 • 15 سال
 • C# Net
 • Oracle
 • قابل تعریف و کنترل
 • سیستم پایش خشکسالی ، محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی
 • دارد
 • کلیه بنادر

توضیحات

-اطلاعات ورودی و محاسبه شده توسط نرم افزار در بانک اطلاعات سری زمانی داخل سرور ذخیره می گردد

-این مجموعه بخشی از یک مجموعه بزرگ نرم افزاری کاربردی GIS و سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری می باشد 

-این محصول با محصول سیلاب نما به صورت تکمیلی در یک سیستم پیش بینی آبدهی مورد استفاده قرار می گیرد 

- تحت شبکه و پشتیبانی سرور بانک اطلاعات سری زمانی، تصاویر و نقشه ها

- زیر مجموعه جمع آوری داده   DATA GATHERING

- قابلیت ذخیره اطلاعات دریافتی از ایستگاهها در بانک اطلاعاتی در بازه زمانی تعریف شده

- قابلیت انجام محاسبات و بروز رسانی بازه زمانی بزرگتر پارامتر تعریف شده برای Object تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی مانند محاسبه اطلاعات روزانه از روی اطلاعات ساعتی دریافتی

- قابلیت تعریف و ذخیره کانال ارتباط با ایستگاه ها از طریق مودم  GSMبا استفاده از امکانات DATA-SMS-GPRS، مودم PSTN ، مودم رادیویی، مودم های مخصوص سیستم های ماهواره ای و بصورت مستقیم

-قابلیت تعریف و ذحیره استفاده از چندین کانال ارتباطی بطور همزمان و تخصیص اتوماتیک کانالهای موجود به ارتباط با ایستگاه براساس اولویت تعریف شده در صف استفاده از کانال ارتباطی دریافت اطلاعات

- قابلیت تعریف و ذخیره بازه زمانی متفاوت تماس و دریافت اطلاعات ایستگاه در سناریوهای متفاوت و سهولت تعویض سناریو در زمانهای مختلف

-قابلیت تعریف و ذخیره نحوه جمع آوری اطلاعات ایستگاه به دو صورت تماس خودکار مرکز با ایستگاه و تماس خودکار ایستگاه با مرکز (منظم و هنگام رخداد)

-پشتیبانی انواع دستگاه های دیتا لاگر و RTU   های متداول بازار مانند لیست زیر و قابلیت پشتیبانی و اضافه نمودن دستگاه های جدید در صورت موجود بودن مستندات لازم 

AANDERAA, SOLINST, THIES, SEBA, THEODOR FRIEDRICHS, OTT, FISHER, LAMBERCHT

قیمت عمده ایستگاه نما را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...