قیمت و خرید عمده فن محوری مترویی | عمده فروشی زودل
فن محوری مترویی
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • 1600 SFI
 • شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان (مپرا)
 • ایران
 • 1417-1110m
 • محور عمودی
 • تهویه شفت
 • 95%
 • 1610
 • m/3s 60
 • 400 Pa
 • 310 Pa
 • VSD
 • % 69
 • 1.02 kg/ m3
 • -20.50 C
 • 2140 Kg
 • مخروط
 • G -2.5
 • متقارن
 • دارد
 • 12
 • آلیاژ آلومینیوم
 • 90-100µm
 • سند بلاست

قیمت عمده فن محوری مترویی را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...