قیمت و خرید عمده بخاری درجای خودرو | عمده فروشی زودل
بخاری درجای خودرو
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

 • 1 سال
 • زاگرس صنعت
 • ایران
 • 0.9-2 KW
 • دیزلی
 • 0.1تا0.21 Kg/h
 • 12/24 V
 • 10.5-16 / 21-32 V
 • 14-29 W
 • -40تا+40 درجه سانتی گراد
 • -40تا +20 درجه سانتی گراد
 • 2.6 Kg
 • 311*120*121
 • 5-8
 • 5تا35 درجه سانتی گراد
Loading...