قیمت و خرید عمده یونیت مادلاگینگ | عمده فروشی زودل
یونیت مادلاگینگ
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • ساپنو
  • ایران
  • 500mm × 2500mm × 2790 mm
  • 11500Kg
  • 220V, 380V, 440V, 480V AC
  • 3W
  • 50-60HZ
  • 4 & 6 mm از کارتن A

توضیحات

 آنالیزهای پیوستۀ همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده های سازندهای حفاری شده ، نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی است که نهایتاً اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری را به ارمغان دارد. در واقع یونیت نمودارگیری مرکزی است جهت پایش اطلاعات برگرفته از سنسورهای نصب شده در دستگاه حفاری و مانیتورینگ پروسه حفاری یک چاه.

Loading...