قیمت خرید و فروش عمده مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات، رنگ‌ها و حلّال‌ها از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تامین کنندگان و صادرات محصولات جهت پخش عمده و فروش بی واسطه و خرید مستقیم و ارزان و اینترنتی از تولیدی دریافت بهترین

کالاها

 • مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات، رنگ‌ها و حلّال‌ها
  • چسب و مهر و موم (70)
  • مواد شیمیایی و سمی (2)
  • الکل و اتر و هیدروکسی بنزن (21)
  • آلدئید، کتون و چینون (6)
  • مواد قلیایی (9)
  • آمین (1)
  • بنزن و مشتقات (11)
  • کود بیولوژیک (9)
  • بورات (2)
  • کربوهیدرات (1)
  • کربنات (9)
  • کاتالیست (19)
  • مواد واسط شیمیایی (83)
  • کلرات (3)
  • کود ترکیبی (36)
  • کود ترکیبی (1)
  • رنگ ها (365)
  • مواد پایه (2)
  • استر و مشتقات (6)
  • مواد افزودنی خوراکی (1)
  • طعم دهنده ها و خوشبو کننده ها (آروماتیک ها) (2)
  • هالید (به جز کلرید) (5)
  • هیدروکربن و مشتقات (17)
  • اسیدهای غیر آلی (18)
  • نیترات (4)
  • کود نیتروژنی (5)
  • کود نیتروژنی (2)
  • اسید آلی (15)
  • کود ارگانیک (43)
  • نمک آلی (1)
  • سایر مواد شیمیایی (327)
  • سایر محصولات محیط زیستی (31)
  • کودهای دیگر (25)
  • کودهای دیگر (1)
  • سایر مواد شیمیایی معدنی (8)
  • دیگر نمک های معدنی (5)
  • سایر مواد شیمیایی آلی (21)
  • اکسید (6)
  • فسفات ها (6)
  • کود فسفات (8)
  • رنگدانه (11)
  • غذای گیاه (6)
  • پلیمر ها (112)
  • کود پتاسیوم (5)
  • سیلیکات (4)
  • سولفید (7)
  • سولفات (15)
  • تصفیه آب (3)

نوع کسب و کار

فروشندگان براساس کشور

درخواست قیمت
"مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات، رنگ‌ها و حلّال‌ها"

+

مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات، رنگ‌ها و حلّال‌ها- 1370 محصول

به ترتیب:
Loading...