خرید و فروش عمده مواد شیمیایی آلی پایه | عمده فروشی زودل |

دسته‌بندی محصولات

دسته بندی ها
 • متالوژی و مواد شیمیایی
  مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات، رنگ‌ها و حلّال‌ها
  مواد شیمیایی آلی پایه
  بنزن ها (۲)
  • ترکیبات نیترو (۵)
  • اسید کربوکسیلیت (۶)
  • الکل و اتر و هیدروکسی بنزن (۴۹)
  • آلدئید، کتون و چینون (۲۴)
  • آمین (۱۰)
  • مشتقات (۸۲)
  • کربوهیدرات (۵)
  • استر و مشتقات (۲۶)
  • آمید (۱۰)
  • هیدروکربن و مشتقات (۲۱)
  • اسید آلی (۴۸)
  • نمک آلی (۵)
  • سایر مواد شیمیایی آلی (۱۷)

مواد شیمیایی آلی پایه- ۳۱۰ محصول

Loading...