Şartlar ve Koşullar | Zoodel Online Toptan Satış Pazarı

Şartlar ve Koşullar

15 Mart 2016 tarihli Versiyon

Zoodel Bir online ticari platforması üzerinde zoodel.com gibi birçok farklı adlar ile buluna bilir. («web site» veya «Zoodel»).

Duruma göre, Zoodel’in şartlarina ve kurallarına ve daha sonraki değişikliklerine göre Hammahaleh şirketine işaret ediyor ve bu şekilde bu gurubda yer alan şirketler ve yönetmeliği altında olan şirketler veya ilgili şirketleri temsil ediyor. “Biz” kelimesinin anlamı, Zoodel demektir. “Siz” kelimesinin anlamı kullanıcılar dir. Bu kelime Zoodel platformasından yararlanan tüm kayıt edilmiş veya edilmemiş ve bu şartlar ve kuralları kabul edilmiş kullanıcıları kapsiyor.

Zoodel bir online ticari platforması dir ve kayıt edilmiş her kullanıcı onun aracılığıyla kendi işletmesini, ihracat ve ithalatını koruya ve diğer kullanıcılar ile paylaşa biliyor.

Bu sayfada açıklanan şartlar ve kurallar, web site ve Zoodel’in sunduğu hizmetlerin nasıl kullanıldığını gösteriyor. Sonuçta, Zoodel ve kullanıcılar (kayıt olmuş veya olunmamış) arasında olan ilişkileri düzenliyor. Lütfen burda bulunan şartlar ve kuralları dikkatli bir şekilde okuyun ve sizin tarafınızdan kabul edilmediği taktırde Zoodel ve web site hizmetlerinden yararlanmayı her şekilde olursa olsun durdurun. Zoodel hizmetlerini kullandığınız taktırde bu şartlar ve kurallar ve gelecekte onlar ile ilgili olan değişiklikleri kabul ettiğiniz farz edilecektir. Bu durumda, bu web site kullanımı hakkında olan her hangi bir iddia ve bu kurallardan ve şartlardan habersiz olduğunuz iddiasi geçerli olmayacaktır.

Bu unutulmamalıdır ki, bu şartlar ve kurallar her hangi bir zamanda ve Zoodel’in istediği şekilde değiştirile bilir. Bu değişikliklerin gerçekleşmesinden önce durum kullanıcılara bildirilecektir. Bu şartlarin ve kuralların son nüshası web site üzerinde yayınlayacak ve geçerli olacak. Her kullanıcı bu şartlar ve kuralların son nüshasını web site üzerinden almalı ve Zoodel’e, diğer kullanıcılar ve üçüncü şahıslere karşı olan kendi hakklarından emin olmalı dir. Her durumda, erişim veya kullanıcının kayıt edilme tarihi dışında, bu şartlar ve kuralların son nüshası geçerli olacaktir.

A) Genel kurallar

 1. Web site ve Zoodel’in yazılım programıları hizmetleri ve ürünlerinden yararlanmak(genel olarak) «hizmetler») web site üzerinde yayınlanan şartlar ve kurallar çerçevesinde ve ayrıca web sitenin diğer politika ve kurallarına göre dir. Bu şartlar ve kurallar Zoodel’in hizmetlerinden nasıl yararlanma şeklini gösteriyör ve sonuçta, Zoodel ve kullanıcılar (kayıt edilmiş veya edilmemiş / görücüler) arasında olan işbirliğinin şeklini gösteriyör ve bu konda olan her türlü anlaşmazlıklar konusunda, son kararı vermek için kullanılmalı dir.
 2. Sizin isteğiniz üzere, Zoodel sizi online sisteminde ( Zoodel web sitesi ) üye edecektir ve sizin bu hizmetlerden yararlanmanız bu şartlar ve kurallar çerçevesinde olacaktir. Zoodel hiçbir şekilde bizim online sistem aracılığıyla bulduğunuz müşteriler ile yaptığınız sözleşmeler ve anlaşmalarda ortak olmayacaktir, meğer Zoodel tarafından onun hizmetlerinde doğrudan belirlenmiş olursa.
 3. Sizin genel şartlar ve kurallar hiçbir şart altında, onlar ile direk olarak karşı olmasak bile, bizimle yaptığınız anlaşma yada bizim yanımızda yaptığınız kayıtın bir parçası olmayacak meğer, biz direkt ve yazılı olarak sizin şartlar ve kurallarınızı kabul etmiş olursak.
 4. Siz, sadece işleriniz ile ilgili olarak ve yaptığınız ticaret işletme konusunda kullanıcı olarak kayıt yaptığınızı veya üye olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Zoodel, kullanıcıları kendi web site üzerinde kurduğu hizmetleri kullanmaya zorlamiyor ve kullanıcılar rahatlikla bu hizmetleri seçe biliyorlar.
 5. Zoodel istediği anda ve duruma bağlı olarak sizinle olan ilişkiyi üçüncü şahıslara, şirket gurublarına, kapsam altında olan ve yan şirketlere bildire biliyor.
 6. Eğer bir şirket veya tüzel kişilik temsilcisi olarak bu şartlar ve kuralları kabul ediyorsunuz, bu şirket veya tüzel kişilik için şartlar ve kurallara karşı gereken taahütleri vermek için gerekli yetkiye sahip olduğunuzu garanti etmeniz gerekiyor. Her durumda, bu yetkiye sahip olmadığınız taktırde, ilgili şirket ve tüzel kişiliğin bu şartlara karşı sorumlu olmadıkları anlamına gelmiyor.
 7. Zoodel ve onun hizmetlerinden yararlayanarak, siz Zoodel web sitesinde kayıt yaparsanız yada yapmasanızda, onun şartlar ve kurallarını yerine getirmeyi kabul etmişsiniz. Buna ilave olarak, Zoodelin tüm yada bir kısım hizmetlerinden yararlayanarak, siz web site hizmetleri için verilen emirler ve kuralları ve ileride bu kurallarda her türlü değişiklikleri yerine getirmeyi ve onlara uymayı kabul etmişsiniz.

B) şartlar ve kuralların değişmesi

 1. Zoodel istediği her zamanda bu şartlar ve kuralları değiştire yada tamamlaya biri. Yükarıda olduğu gibi, bu kurallar ve şartlarin uygulanması için daha önceden kullanıcılara her hangi bir bildirmelere ihtiyac olmaz. Her durumda, erişim veya kullanıcının kayıt yapması tarih dışında, kurallar ve şartlarin son nüshası geçerli olacaktir. Bu değişiklikler Zoodel’e karşı olan kullanıcının her türlü dava ve hasar davası için kullanamaz.
 2. Siz, bu kurallar ve şartlarin ve ilerde yapılan her türlü değişikliklerin okunması ve belmesi konusunda sorumlusunuz ve bunu kabul ediyorsunuz. Eğer şu anda veya ilerde bu kurallar ve şartlarin, emirler veya bu kurallar ve şartlarda olan değişikliklerin her hangisi ile karşı olursanız veya her bir şekilde web sitemizden memnun olmazsanız, en kısa zamanda web site ile olan ilişkinizi kesmek ve bu kurallar ve şartlar ile tanıtılan web site üzerinde bulunan hizmetleri kullanmaktan vazgeçmelisiniz.

C) Performans, İstatistiksel Analiz ve Veri Koruma

 1. Siz, Zoodel web site üzerinde veya internet ortamında yayınladığınız her türlü konular ( bu kurallar ve şartlarda: web site üzerinde yayınlayan her türlü metin, tasarım, bileşim, çizim, resim, fotoğraf, bilgi, reklam, logo ve herhangi bir görsel şeyler veya diğer metinler dir ) ve bilgilerin internet aracılığıyla isteklerin değerlendirmesi hedefi ile ayrı bir ülkede internet sunucusu üzerinde kayıt ve saklanmasını kabul ediyorsunuz.
 2. Sizin tarafınızdan bilgiler ve içeriklerin teslim edilmesine rağmen biz onları sizin verdiğiniz gibi online sistemimiz üzerinde yayınlanmadığımız halde, siz bu şartlar ve kurallara göre bu bilgi ve içerikleri düzelte bilirsiniz. Eğer bu bilgiler ve içerikler web site üzerinde yayınladıysa sizin tarafınızdan olan değişiklik yaratmak isteği Zoodel’e bildirilmelidir ve Zoodel gereken işlemi bu konuda yapacaktır.
 3. Siz, bize verdiğiniz veya internet üzerinde yayınladığınız ve kendinize ait olan online sistem üzerinde koyduğunuz bilgiler üzerinde istatistiksel analiz yapmak iznini bize veriyorsunuz.
 4. Zoodel bilgileri koruma konusunda sorumlu dur ve bu bilgilerin her ülkede olana yasalar çerçevesinde kullanmayı taahüt ediyor. Bildirmek zorundayiz ki, Zoodel diğer kullanıcıların sizin verdiğiniz bilgilerden kullanma şeklinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

D) Hizmetlerimiz

1.Denetim ve inceleme

A) Denetim ve inceleme hakkında açıklama: Zoodel bazi bilgileri kullanarak (anlaşmalar konusunda olan bilgiler gibi) kullanıcılar üzerinde denetim ve inceleme yapıyor. Ancak bu inceleme ve denetim bilgi kaynağın tamamlayıcısı olarak bilinmeli ve karar almak için asıl bilgi kaynağı olarak görünmemeli dir. Bu nedenle, kullanıcı hakkında ve sizin tarafınızdan verilen bilgiler ile beraber kullanılmalı dir.

B) Zoodel denetim konusunda hiçbir sorumluluk ustlenmıyor ve bu şekilde adı gerçek olmayan şirketler, ticari birimler veya kişiler ile yapılan anlaşmaların riskli olduğunu bildiriyor. Zoodel’in denetim hizmeti kullanıcıların web sitede üye olarak kayıt edilmeleri ve Zoodel tarafından onaylandığı zaman yapılır ve bununla ilgili birçok yöntemlere ( web sitede açıklandığı gibi ) sahiptir. Denetim işlemin internetten daha zorlu olması için Zoodel her kullanıcının kimliğini ( hiçbir sınırlama olmadan özel üyeleride kapsiyor ), hedeflerini ve onlarin ürünlerini denetir ve onaylıyor. Bizim önerimiz budur ki, siz her şirketi, ticari birim veya kişileri web site aracılığıyla değerlendirdikten sonra onunla anlaşma yapın ve diğer karar verme ve mantıklı karar yöntemlerini de kullana bilirsiniz.

2. Hızlı ödeme hizmetleri / Emanet hesap (Güvenli ödeme):

A) Hızlı ödeme: hızlı ödeme, anlaşmaların internet aracılığıyla yönetmek için bir hizmettir. Bu hizmet Zoodel tarafından sunulur ve onun hedefi anlaşmaların kurallar ve şartlara göre daha kolay yapılması dir.

B) Hızlı ödemenin sınırlamaları: bu hizmet sadece geçerli ürünler ve kayıt edilmiş kullanıcılar için kullanıla bilir. Zoodel’de kayıt edilmek için, siz ilgili formu doldurmanız ve web site için gereken tüm bilgileri vermek ve Zoodel tarafından ön görünen işlemi tamamlanmanız gerekiyor.

C) Hızlı ödeme hizmetin yasak konuları: kullanıcılar hızlı ödeme veya Zoodel tarafından sunulan hizmetlerin her hangi birisinden geçerli olmayan anlaşmalar veya yasak ürünler için her türlü işlem için veya yasak işler için kullanamazlar. Zoodel istediği gibi, onun tarafından yasak görünen her türlü anlaşmaları veya sizden başka biriyle imzalanan ve yasalar ve kurallara aykırı olan anlaşmaları iptal ede biliyor. Ayrıca, eğer Zoodel bir anlaşmanın yapılmaması konusunda mantıklı nedenlere sahip olursa o anlaşmayı iptal eder. Kullanıcılar, Zoodel’in kurallar ve şartlarina aykırı olan anlaşma sonucunda hasarların karşılaması konusunda, Zoodel’e gelen her türlü hasarın karşısını almak veya gerçekleşen hasarları karşılamayı kabu ve taahhüt ediyorlar.

D) Kullanıcılara ürün geri gönderme hakkında olan şartlar ve kuralların okumaları tavsiye olunur. Zoodel hiçbir şart altında bu konularda ilgili ürünün parasını emanet olarak saklanması için sorumluluk alamaz. Kullanıcılar hiçbir şart altında Zoodel’in yanında emanet olarak paralar için temettü, faiz, ücret, tazminat ve …… isteyemezler.

E) Bir ürün sipariş edildiği zaman, alıcı 24 saat içerisinde ( kontrol süresi ) ürünün teslimat ve kabul veya red edilmesini Zoodel’e bildirmek zorunda dir. Bu süre içerisinde, alıcının ödediği paralar emanet olarak Zoodel’in yanında kaliyor ve kurallar ve şartlara göre zamanında satıcı hesabına yatırılacaktır. Alıcının ürünleri kabul etmesi hakkında olan bildirmeyi alarak veya 24 saat zamanın bitmesi ile ( her birisi daha önce olursa ) Zoodel ilgili paraları ( Zoodel için gereken ücret ve vergi ve katma değer vergisi ve diğer yasal malıyetlerın duşurulmesinden sonra ) satıcı tarafından verilen hesap numarasına yatırılacaktır. Ilgili paranın satıcı hesabına yatırılması alıcının ürünleri kabul etmesi hakkında olan bildirmeyi alarak veya 24 saat zamanın bitmesinden ( her birisi daha önce olursa ) bir iş günü sonrasından yapılacaktır.

F) Eğer alıcı bu süre içerisinde ürünün teslim alınmadığını veya red edilme haberini Zoodel’e bildiremezse, bu şekilde alıcı geri dönülemez ve şartsiz olarak emanet paranın (Zoodel’in ücreti ve yasal masrafların duşurulmesınden sonra ) satıcıya ödemek için Zoodel’e yetki verecektir. Ürünün alıcı tarafından red edilmesi durumlarda, alıcı web sitede yazılı olan emirler ve adımlara ( geri döndürme politikasi ) uymak zorunda dir.

G) Hızlı ödemenin iptali: eğer bir anlaşma Zoodel tarafından iptal olmak gibi her hangi bir sebebden dolayı iptal edilirse, Zoodel anlaşma taraflarını bir elektronik mesajini her iki tarafın e-posta adresine göndererek bilgilendiriyor. Eğer anlaşma taraflarından her birisi anlaşmanın bilgileri bölümünde yazılan şartlari “ kabul “ düğmesine basarak kabul ederse Zoodel kendi isteğine göre anlaşmayı iptal ede biliyor.

H) Zoodel’in ücreti: bu konuda anlaşma taraflarının her birisiyle anlaşma yapılmsı dışında, alıcı ilgili hizmetler karşılığında olan ücretin ödenmesini kabul ediyor. Bu ücret anlaşmanın toplam değerinin 4% miktarı ve diğer ücretlerin ona ilave olarak ve hiçbir sınırlama olmadan üçüncü şahıslere verilen hizmetlerin ücreti ( taşımacılık, değerlendirme, denetim ve diğer harclar gibi ) dir. Ödeme sonrasında, bu ücret hiçbir şekilde geri verilemez. Zoodel’in ücreti her hangi bir zamanda Zoodel’in isteğiyle değişe biliyor. Zoodel alışverış parasının ödemesi için onun web site üzerinden satılan veya kullanılan ürünlerin kişisel mülkiyet ve her türlü vergiler veya yasal harcları hakkında sorumlu değil dir.

I) Hızlı ödeme hizmetin taşınabilirliği imkanı yoktur: siz Zoodel’in hiçbir hizmetini ve Zoodel’e karşı olan haklarınızı veya Zoodel’in emirlerinden hiçbirini her hangi bir şahıs veya ayrı şirketlere devr edemezsiniz. Kullanıcılık, üyelik kaydı ve sizin her hangi bir hizmetlerden yararlanmak hakkınız Zoodel’in önceden ve yazılı izni olmadan diğer kişiler veya şirketlere devir veya satılamaz. Aksı halde, bu devr etme işlemi Zoodel karşısında geçersiz olacaktir. Zoodel sadece sizin bu konuda olan ve daha önceden teslim edilen isteğiniz üzerinde, bu şartlar ve kurallar ve ondan doğan tüm haklar ve taahhütleri her hangi bir diğer kişiye devr ede biliyor.

3. Kullanıcıların değerlendirmesi:

A) Zoodel kullanıcılarına web site / sistem aracılığıyla anlaşma yapan şirketler ve ticari birimleri Zoodel tarafından tanımlanan elemanlar ve ilkelere göre ( her zaman Zoodel’in isteğiyle değişe biliyor ) sınıflandırmalarını tavsiye ediyor. Bu değerlendirme kullanıcıların farklı taraflar ile anlaşma yaptıkları zaman verdikleri gerçek cevaplara (Pozitif veya Negatif) göre yapılmalı dir. Alıcılar, satıcıları ürün kalitesi, hızlı cevaplama ve bu konular hakkında değerlendirmelidirler. Karşı olarak satıcılar, alıcıları rahat anlaşma yapmak, zamanında ödeme yapmak ve bunun gibi konularda değerlendirmelidirler.

B) kullanıcılar değerlendirme sistemini kötüye kullanmamaları gerekiyor. Bu konuda, diğer kullanıcıların giriş adını kullanmak veya kendi değerini artmak veya diğer kullanıcı veya üyelerin değerini azaltmak için yan kullanıcı adı kullanmak, kötü işlemler yapmak, belli bir millet hakaret etmek, ayrımcılık ve saygısızlık yapmak veya bunun gibi işler kullanıcı adını kötüye kullanmak demektir. Eğer kullanıcının davranış ve sözleri diğer insanlara saygısızlık bir şekilde olursa, ona saygısızlık yapılmış kullanıcı Zoodel’in hiçbir sorumlusu olmadan hakaret eden kullanıcıya karşı yasalara göre dava ve hukukı işlem yapa biliyor.

C) Kullanıcılar, Zoodel’in değerlendirme ve kullanıcıların sınıflandırmaları hakkında ve bu bilgilerin yayınlanması konusunda hiçbir sorumluluğa sahip olmaması konusunda anlaşmışlar. Ayrıca, Zoodel bu sınıflandırmayı değiştirmek zorunda değil.

D) Zoodel, kendi bildiği gibi ve daha önceden hiçbir bildirme olmadan veya sınıflandırmayı gözden geçirmek ile yapılan sınıflandırmayı iptal ede biliyor. Değerlendirme sistemi konuşma özgürlüğünü sistem de artıyor ve Zoodel kullanıcılarını diğer kullanıcıları kendi ticari deneyimlerine göre sınıflandırmaya teşvik ediyor. Zoodel sadece olağan ustu durumlarda kendi isteğiyle kullanıcıların fikirlerini sile bilir ve bu konuda Zoodel’e karşı hiçbir sorumluluk olamaz.

4. Iletişim ve Temas kurmak

A) Zoodel kullanıcılara kendi ürünlerini web site üzerinde tanıtmak ve anlaşma yapmak için diğer taraflar ile iletişim kurma fırsatını veriyor. Bu işlem sizin ürünlerin reklamını daha kolay bir şekilde yayınlamak ve diğer kullanıcılar ile direkt iletişim kurmak için dir. Bu hizmetlerden yararlanmak üyelik şartlar ve kurallarına uymak ile gerçekleşiyor. Zoodel, her zamanda bu şartlar ve kuralları değiştire biliyor.

B) Ürünler hakkında olan bilgiler ve iletişim bilgileri farklı dillere ( Farsça ve İngilizce ) yazıla biliyor. Ancak Zoodel bu metinlerin çeviri konusunda sorumlu değil ve çevirilerin doğru olması kullanıcılar sorumluluğu altında dir.

C) siz, yasa dışı olan veya üçüncü şahıslar ve ilgili yasalar ve şartlara aykırı olan ürünler hakkında ve onları web site üzerinde tanıtmamak konusunda sorumlusunuz.

D) Siz diğer kullanıcıların iletişim bilgilerini sadece ticari hedefler ve bir anlaşma başlatmak ve ileride yapılan değerlendirme ve takipler için kullanmak zorunda siniz. Zoodel üyelik şartlarin dışında olan temaslar hakkında sorumlu değil. Ayrıca, kullanıcıların iletişim bilgilerinin doğru olması ve onların cevap vermeleri hakkında sorumlu değil. Ancak Zoodel her zaman doğru iletişim bilgilerini elde ettiği zaman bu bilgileri bildire biliyor.

E) Zoodel kullanıcıların bu hizmetten doğru olmayan bir şekilde ve kötü kullanmak konusunda sorumlu değil. Siz, Zoodel’in bu hizmet konusunda olan davalardan veya kullanıcıların her türlü kötüye kullanmak işleminden ayrı kalmasını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

5. Fiyat isteği

A) Bu hizmet ve üyelik şartlarina göre, Zoodel fiyat bildirme ve net ürünün fiyatını vermek için alıcılar ve satıcılar için bir platform yaratmıştır.

B) Zoodel hiçbir şartla satıcının fiyat isteği için olan cevab vermesini veya fiyat isteklerin sayısını bildirmek ile sorumlu değil.

C) Zoodel hiçbir şartla fiyat isteği veren alıcının veya fiyat veren satıcının değerini ve onların hedefini garanti edemez ve bu konuda sorumlu değil.

6. Destek:

A) Bu hizmet sayesinde, Zoodel uygun kullanıcılara (duruma bağlı olarak özel veya bedava üyelere) takip hizmetleri ve telefon desteği verecektir. Siz, Zoodel’in testek hizmeti kullanıcıların doğru ve gerekli bilgileri vermek ile gerçekleşmesini kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Bu nedenle, Zoodel destek hizmeti sonucunda hiçbir geçerli cevabın elde edilmesini garanti edemez ve bu konuda hiçbir sorumluluk alamaz.

B) Zoodel ekibi tarafından idarı saatleri dışında yapılan takip işlemleri yapılması yanında ( her zaman gerekli değil ), telefon desteği Hammahaleh şirketin idarı saatlarinda yapılır. Iş saatlari göre Cumartesi gününden Çarşamba gününe kadar sabah saat 9 dan öğleden sonra saat 5 kadar ve Perşembe gününde sabah saat 9 dan öğlensaat 12 kadar dir. Bu telefon desteği Zoodel sisteminden yararlanmak yöntemi ve kullanıcıların daha karlı bir şekilde kullanmaları için gereken cihazlar ve ekipmanlar hakkında eğitim almakta sınırlanıyor.

C) Takip ve telefon destekleri Farsça ve İngilizce dillerine olacak. Diğer diller Zoodel’in isteğiyle dağlana biliyor.

7. Web sitenin alanı:

A) Zoodel bu yasalara veya web sitede bulunan diğer kurallara göre, kayıtlanmış özel üyeleri için bedava web site alanı sağlıyor. Bu hizmete göre, aşağıdakı konular uygun üyeler için ( kayıt edilmiş üyeler ) sağlanacaktır:

 • Belli depolama kapasitesi,
 • Zoodel qlt alan adı, ve
 • Örnek web site kalıplar Farsça ve İngilizce dillerinde

B) Uygun kullanıcılar sadece Zoodel tarafından verilen kalıpları kullana biliyorlar ve hiçbir kaynak kodu (kaynak kodu) onlara verilmeyecektir ve o kodlarin yapımını değiştiremezler.

C) Siz, alt alan adı, kapasitesi ( depolama yeri ) ve web site kalıpları Zoodel’e ait olduğunu ve siz sadece Zoodel’in isteği ve iznile onu kullandığınızı ve ayrıca bu şartlar ve kuralları ve web sitede bulunan diğer şartlari kabu ve taahhüt ediyorsunuz.

D) Siz, Zoodel’in alt alanı adını ve web site alanını kullandığınızın ve onla üzerinde gönderdiğiniz her türlü bilgilerin Zoodel şartlarina ve kurallarına aykırı olmadığını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

E) Zoodel devamlı olarak kullanıcılar tarafından web site üzerine gönderilen bilgileri kontrol ediyor. Bu konuda olan her türlü şart ve kuralların ihlal edilmesi ile Zoodel en kısa zamanda gerçekleşmesi gereken değişiklikler hakkında bilgilendiriyor veya kendisi doğrudan ve kullanıcıya hiçbir haber vermeden ve istediği gibi bu içerdik ve bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi hakkında gereken işlemi yapacaktir. Siz, Zoodel’in bu konularda her hangi bir işlem yapması için gereken yetkiye sahip olamsını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

F) Siz, gönderdiğiniz içeriklerin kurallara aykırı olmadığından ve onların doğru olamsı ve aldatıcı ve aldatmaca olmadığını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

G) Siz, Zoodel’in kontrol ve denetim işlemi kullanıcıların içerikleri karşılığında Zoodel için hiçbir sorumluluk yaratmadığını ve bu konuda Zoodel’e karşı olan hasarların onunu tutmağı veya gerçekleşen hasarları karşılamağı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

H) Zoodel, kullanıcının kullandığı her türlü alt alanı onun tarafından kuralların ihlal edilmesi sonucunda veya mahkeme ve yetkili makamların kararları ve diğer konular gibi Zoodel’in istediği taktırde iptal ve durdura biliyor.

I) Zoodel, istediği gibi depolama kapsamini, kalıplar ve kullanıcıların web site alanını kullanma şartlarini her zamanda değiştire biliyor.

E) Üyelik ve Ödemeler:

1. Zoodel web sitesinde iki türlü üyelik var: Badava üyelik ve Özel üyelik. Bu üyelik türlari için hazirlanan hizmetler farklı dir ve özel üyelik web sitede göründüğü gibi daha fazla hizmetlere sahiptir. Siz bu hizmetleri //zoodel.com/pricing adresinde değerlendire bilirsiniz.

2. Zoodel her zaman ve piyasanın ihtiyacına, kullanıcılar isteği veya diğer sebebler ile veya istediği halde üyeler için bulunan hizmetleri değştirmek, yerine ayrı bir hizmet sunmak veya silmek ve diğer işlemlerin yapma hakkına sahiptir.

3.Tüm üyeler her zaman Zoodel tarafından değiştirme imkanı olan Zoodel’in şartlar ve kurallar, politikalar veya emirlerine uymak zorunda dirlar.

4. Eğer Zoodel’in görünüşüne göre kullanıcıların birisi bu şartlar ve kuralları ihlal ederse veya diğer kullanıcıların zararına olan ve İran ülkesini kurallar ve yasalarına karşı olan bir işlem yaparsa veya bir görevini yerine getirmezse ve bu işlemler Zoodel’in karıyer ve itibarini zayıf ve riske sokarsa, Zoodel bu kullanıcıların üyelik hakkını iptal, uzatmamak veya durdurma veya onların kayıt edilmemelerini önlemek hakkına sahiptir.

5. Üyelik hakkının iptal, durdurma, uzatmamak ve bunlar gibi işlemler yapılması durumunda, Zoodel duruma göre ve istediği gibi ilgili kullanıcıya sunduğu hizmetlerini iptal veya durdura bilir.

6. Zoodel hiçbir şartla bu konular karşısında sorumlu değil ve tüm kullanıcılar Zoodel’in bu konular ile ilgili hiçbir sorumlu olmadığını ve bu konlarda sorum almamasını ve bu konuda ona gelen hasarı karşıladığını kabul ve taahhüt ediyorlar.

F) Kullanıcıların ticari anlaşmaları

1. Zoodel şirketler arasında ticari bir platform (B2B) yaratarak alıcı ve satıcı arasında önemli ticari bilgilerin paylaşma imkanını yaratıyor. Ayrıca Zoodel siparişlerin gönderilmesi, kabul, yönetme ve icra olması ve ürünlerin ve hizmetlerin web site aracılığıyla ve Zoodel’in verdiği şartlar ve kurallar ve diğer emirler çerçevesinde yapılması için online anlaşmalar platformasını kendi üyeleri için sağlamıştır. Buna göre, Zoodel sadece bir iletişim yolu ve bilgi iletmek sistemi olarak ilgili kullanıcılar arasında ticari anlaşmaların gerçek olmasını sağlar, ancak belirli bir anlaşmada hiçbir tarafın temsilcisi ( alıcı ve satıcı ) olmayacaktir. Zoodel hiçbir şart altında, kullanıcılar arasında yapılan ticari anlaşmalarda ortaklık yapamaz ve bu anlaşmalar üzerinde hiçbir kontrol ve denetimi olmayacaktir ve hiçbir şekilde bu konuda sorumlu olmayacak. Bu konuda, ürünlerin hazir bulunmadığı veya tam zamanında teslim edilmediği veya sözleşmede yazılı olan kalite ve miktarda olmadığı veya kusurlu, riskli, sahte, yasa dışı veya her hangi bir soruna sahip olduğu taktırde, Zoodel sorumlu olmayacaktir.

2. Kullanıcılar web site aracılığıyla her türlü alışverış anlaşmanın riskleri hakkında ve web site üzerinde yayınlanan ürünler ve hizmetlerden dolayı hasarlar ve zararlardan sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ediyorlar. Bu riskler sınırsız olarak aşağıdakı gibi dir:

Yanlış beyan edilen ürünler ve hizmetler, dolandırıcıklık, kalitesizlik, özellikler ve bilgiler ile aynı olmamak, riskli veya kusurlu ürünler, yasa dışı ürünler, teslimat ve ödemede gecikmek, garanti ihlali, sözleşme ihlali ve taşımacılıkta kazalar ve diğer konular. Bu riskler, üretim, ithalat, dağıtım, sumac, göstermek, satın almak, satmak veya web site üzerinde kullanıcılar tarafından yayınlanan hizmetler ve ürünlerin kullanması ile ilgili ola bilir ve bu konuda üçüncü şahıslerın haklarını ihlal ede biliyor ve bu konuda kullanıcı savunma ve üçüncü şahısların iddiasi konusunda ve hukukı olan diğer masraflara veya üçüncü şahıslar dava açma sonucunda ilgili şahısların hasar ve zararlarını karşılamak için açılan davaların masrafı da dahil ola bilir. Bu riskler web sitenin kullanıcısı alışverış sözleşmesi ile bu ürünleri kullanarak zarar ve hasara mağruz kalan müşteriler, diğer alıcılar, ürünlerin son tüketicileri ve diğer iddiacilari bu konuya ilave ettiği kişileride bu risklere kata bilir. Her kullanıcı, Zoodel’in bunlar gibi hiçbir hasar, masraf, zarar, işletmede sorun yaratma veya bu sorunlar sonucunda her türlü malıyet konusunda sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ediyor.

3. Ürünlerin incelenmesi ve onlarin ilgili siparişler ile uygun olmasınden emin olmak için, Zoodel her anlaşmada ticari denetim şirketlerin hizmetlerinden yararlanmanızı tavsiye ediyor. Ayrıca, Zoodel alıcılar ve satıcılar arasında şikayet ve anlaşmazlıkların karşısını tutmak için her iki tarafın aynı ticari denetim şirketin hizmetlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyor. Sizin rahatliğiniz için, Zoodel bazi ticari denetim şirketlerin listesini web sitesinde yayınlanmıştır. Siz bu liste arasından bir ticari denetim şirketini seçe bilirsiniz veya diğer bir şirketi de seçe bilirsiniz. Zoodel hiçbir şart altında ticari denetim şirketlerin seçilme konusunda veya bu konuda olan anlaşmazlıklar için sorumlu değil. Ayrıca, her durumda Zoodel bu şirketler ile ilgili olan işlerde veya kullanıcıların bu şirketler tarafından sunulan hizmetleri kullanmadıkları konusunda sorumlu değil.

4. Web site aracılığıyla yapılan her türlü ihracat, ithalat, alışverış veya ürünlerin satın alma konusunda olan sözleşme risklerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu web site aracılığıyla yaptığı ticari anlaşmalar konusunda kendisi sorumlu dur ve hiçbir sınırlama olmadan, ürün teslimati, taşımacılık, göndermek, depolama, fiyat, ücret, vergi ödeme, kalite, geri gönderme, tazmina ve sigorta, ürün mülkiyeti, izinler konusunda sorumlu dur.

5. Eğer kullanıcı ve anlaşmanın diğer tarafı arasında her hangi bir anlaşmazlık olursa, bu kullanıcılar Zoodel’in ilgili anlaşma sonucunda her hangi bir dava, tazminat, hukukı işlem, yargılama, malıyetler, hasar ve masraflar ( her türlü gerçek, özel, rasgele veya kapsamli ve ticari kar ve gelirin elden getmesi konusunda hiçbir sınırlama olmadan ) sorumlu ve zararin karşılamasına gerek olmadığını kabul ve taahhüt eder.

G) kullanıcıların görev ve sorumlulukları

1. Kullanıcılar, web siteden veya hizmetlerden yararlanmakta tüm kural ve şartlara uyacaklarını kabul ve taahhüt ediyorlar. Eğer web siteden yararlanmak bu şartlar ve kuralların ihlalına neden olursa, kullanıcılar web siteden yararlanmayı durdumak ve ihlal edilen konuları düzeltmek zorundadirlar.

2. Kullanıcılar, yayınlamak için bize gönderdikleri bilgilerin gerekli mülkiyet hakkına, izinler ve yasal rühsatlara sahip olmasını ve kendi gizlilik alanlarına kontrol ettiklerini kabul ve taahhüt ediyorlar. Zoodel, gizlilik şartlari kullanıcı tarafından gerçekleşmesi gereken ancak gizlilik şartlarina uymamak sonucunda kullanıcılar tarafından bize gönderilen bilgiler konusunda sorumlu değil.

Kullanıcılar, Zoodel’e gönderdikleri her bilgi ve içeriklerin ilgili hizmetler ve ticari işlemlerin yaratılması için kullanma iznini, tekrar yayınlamak, yayınlama, göstermek için hazırlık yapmak ve geri döndürme imkanı olmadan icra, tekrar başvurma imkanı olmadan, daimi, münhasır olmadan, hiçbir gayrimaddi hak , yan izin vermek hakkı ile ve bilgilerin transfer etme hakkını Zoodel’e verdiklerini kabul ve taahhüt ediyorlar. Zoodel barındırma ve bilgiler ve içeriklerin gösterilmesi için bu izinlere ihtiyacı var.

3. Kullanıcılar içeriklerin doğru, zamanında teslim edilmesi, bilgilerin tam olarak sağlamalarını kabul ve taahhüt ediyorlar. Kullanıcılar açıkça belirtiyorlar ki, bu bilgiler icra – kullanıcılık kurallar ve şartlar ile aynı dir, bu nedenle Zoodel kullanıcılar tarafından olan her türlü iddiadan masun dur ve aksı halde, Zoodel her türlü ceza veya kullanıcıların taahhütleri yerine getirmemesi için iddia olan her türlü zarari karşılamakta masun dur.

4. Kullanıcılar, bizi en kısa zamanda her türlü kuralların görsel ihlalından veya zamanı bilinmeyen risklerden veya üçüncü şahısların kötüye kullanma işlemlerinden bilgilendirecekler. Kullanıcılar, en kısa zamanda bu ihlalları tanıtmak, ilgili yeri belirtmek ve bu ihlalların belgelendirmek için gerekli işlemleri yapmak zorunda dirlar. Zoodel bu bilgilendirmenin geciklemesi için sorumlu değil.

5. Zoodel sadece yetişkinler için dir. Kullanıcılar, kendi yaşlarının 18 yıl den çok olmasını veya ebeveynler ve veliler tarafından izinli olmalarını veya ilgili şartlar ve kurallarda belirtilen taahhüt ve ilkeler ve şartlar ve temsilcilik ve tazminati yerine getirmek için icra kanunlara göre yeterli şartlara sahip olmalarını kabul ve taahhüt ediyorlar.

H) Kullanıcıların içerikleri / üyelik / kullanıcıların kayıt ertelemesı

Eğer ilgili kuralların ihlalı kanıtlarsa biz her türlü içerik ve kayıt bilgilerini ve verdiğimiz üyelik hakkını, ayrıca diğer web siteler ile olan iletişim imkanlarını durdura biliriz. Bu konu, özellikle sizin tarafınızdan yasa dışı olan ürünler veya ticaretler, silah, uyuşturucu maddeleri veya diğer yasa dışı işlemler hakkında bir bilgi gönderilmesi taktırde gerçekleşedektir. Ayrıca, biz rekabet haklarının ihlalı içn resmi bir bildirme ile kullanıcı hesabi, kayıt işlemi ve diğer işlemleri en kısa zamanda durdura biliriz.

I) Saklamak

Biz her türlü saklamak hizmetlerini sunucu sistemleri, veri tabanları ve diğer sistemlerde saklamak hakkına sahibiz. Biz bilgilerin geri alma işlemini en az kusurla yapa biliriz. Küçük salıncaklar olduğu zamanlar bazi sorunlar yaşaya bilir ve bu nedenle kullanıcılar fiyatı azaltamazlar veya sözleşmeyi iptal edemezler veya hasar karşısında tazminat isteğinde bulunamazlar.

J) Gizlilik ortamı

1. Sizin gizlilik ortamınız bizim için değerli dir ve biz bu konuda ve bizim hizmetlerimizden yararlanmak için kayıt yapmak ve sizin kullanıcı hesabinizi korumak için gereken bilgilerinden başka bilgiler almamaya özen gösteriyorüz. Hiçbir sınırlama olmadan ticari ad ve marka, adres, telefon numara, Fax numara, e-posta adresi, banka hesab numara, cinsiyet, doğum tarihi veya yılı, ilgi alanları, ürünler listesi, uzmanlık ve iş alanı, izinler, ödüller ve diğer bilgilerden ibarettir ( kayıt yapmak için bilgiler ) ve kullanıcının web site üzerinde kayıt yaptığı zaman alınacaktır.

2. Biz, her türlü anlaşma ve ödeme hizmetleri veya alıcılar koruma çerçevesinde olan Zoodel hizmetler ile ilgili bazi bilgileri web site aracılığıyla anlaşmanın her iki tarafına gönderiyoruz. Bu bilgiler hiçbir sınırlama olmadan banka hesab numaraları, teslimat bilgileri ve tafura göndermek, kredi ve nakit para kartlar numaraları ve bitiş tarihleri(hesab bilgileri) ve alışverış ve ayrıca ürün satın alma fiyatını öeme ve web site üzerinde anlaşması yapılan hizmetler için gereken bilgilerden ibarettir.

3. Zoodel, kullanıcıarın web site üzerinde yaptıkları her türlü işlemi kayıt altına alıyorlar. Bu anlaşmalar konusunda olan bilgiler hiçbir sınırlama olmadan ürünlerin özellikleri, fiyat ve teslimat ve ticari anlaşmazlık bilgileri (işlem bilgileri) ibarettir ve alışverış anlaşmaları yapılması zamanında web site tarafından tahsil edilmesi mümkün dur.

4. Zoodel arada bir, fuarlarda, sanayi olaylarda ve buna benzer durumlarda, kullanıcılarına ait olan bilgileri bir adara toplıyor. Bu bilgiler hiçbir sınırlama olmadan kullanıcı adı, adres, telefon numarası, Fax numarası ve e-posta adresi (olaylar bilgiler) ‘inden ibarettir.

5. Zoodel kullanıcılar tarafından yapılan alışverış ve web sitede gezinti işlemlerini kayd ediyor. Bu bilgiler hiçbir sınırlama olmadan IP adresi, alıcı ve satıcı işlem örneğinden ibarettir. Ayrıca, biz web site ve görücülerin istatistiksel bilgilerini ki hiçbir sınırlama olmadan IP adresi, arama yazılım programı, platform sistemi, yazılım ve dönatim kayıtlar, görünen sayfalar, süreler sayısı ve özel görücüler(web sitenin inceleme bilgileri) ‘ini bu konuda kullanıyoruz.

6. Kayıt bilgileri, hesap bilgileri, olaylar ve web site incelem hakkında olan bilgiler tamamen ticari şirketlere aittir ve hepsi ticari bilgiler adlandırılıyor. Bu bilgilerin gerçek kişilerin kimlik bilgilerini içerinde bulunduğu kadar, kişisel bilgiler adlanıyor.

7. Web site kullanıcıları kendi ticari ve kişisel bilgilerini ( bilgilerin alındığı zaman açıklanacaktır ) Zoodel’e teslim etmek zorundadirlar. Eğer kullanıcılar teslim edilmesi gereken kendi ticari ve kişisel bilgilerini Zoodel’e teslim etmezseler, Zoodel kayıt işlemini tamamlayamaz veya kendi ürünler ve hizmetlerini kullanıcılara sunamaz.

8. Sizin tarafınızdan verilen bilgiler dünyanin her yerinde olan sunucular üzrinde yer alacaktir. Zoodel sizin bilgilerinizin kayıt olma yerinin konusunda sorumlu olamaz. Onun web site ve hizmetlerinden yararlanarak, siz bu bilgilerin alınması, onlarin yurdışına transfer edilmesi, saklanma ve ilgili hizmetler için verdiğiniz kişisel bilgilerin kullanılmasını kabul ediyorsunuz. Ayrıca, siz web siteye verdiğiniz bilgilerin gerekli olduğu zaman yenilenmesini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

9. Siz kendi bilgilerinizin onaylanmamış üçüncü şahıslardan korunması hakkında emin olucak ve sadece onaylanmış kullanıcıların sizin verdiğiniz kişisel bilgilerden ( kullanıcı ad ve şifre ve e-posta adresi ve ona benzer bilgiler) yararlandıklarından emin olmalısınız.

10. Eğer size ait olan kişisel bilgilerden kötüye kullanma durumundan haberdar olursaniz, gerekli işlemlerin Zoodel tarafından yapılması için en kısa zamanda bu durumu Zoodel’e bildirin.

11. Eğer sizin tarafınızdan bilgilerin gizlilik kuralları ihlal etmek sonucunda üyeliğiniz süresinde üçüncü şahısler sizin bu bilgilerinizi kullansalar, siz bu konuda gerçekleşen tüm hasar için sorumlusunuz. Bu taahhüt üyelik dönemin veya bu şartlar ve kurallar ve ona benzer şeylerin bitmesi ile devam edecek.

12. Eğer kendinize ait olan her türlü kişisel bilgilerinizi bize teslim ederseniz, aşağidaki hedefler için bu bilgileri toplamak, saklamak ve kullanmak için bize gereken izini vermişsiniz demektir:

A) Kimliğinizi tanımlamak

B) sizi kullanıcı / web site üyesi olarak kayıtlamak için onaylanmak

C) sizin kayıt işleminizi kullanıcı olarak incelemek, web siteye giriş yapmak için kullanıcı bilgilerini vermek ve saklamak ve sizin kayıt işlemlerinizi yönetmek

D) müşteri hizmetlerini size sunmak ve isteklere, denetim, iddialar ve anlaşmazlıklar için size cevap vermek

E) web site ortamında alıcı ve satıcı arasında olan iletişimi kolaylaştırmak

F) web site yapım ve işlemini geliştirmek için gereken araştırma ve arama ve istatistik işlemleri yapmak, ürünler ve hizmetler sunulmasını iyileştirmek ve pazarlama ve programlama işlemini geliştirmek

G) Zoodel sizin ad, telefon numara, ikamet ettiğiniz adres, e-posta adresi ve Fax numaranızı ( pazarlama bilgileri ) Zoodel aracılığıyla yayınladığınız ürünlerin ve hizmetlerin bildirme ve araştırma ve ürün bildirme ve yazışmalar ve pazarlama işlemi ile ilgili olan diğer işlemlerde kullana biliyor.

H) Eğer siz her türlü bilgileri şirket profil bilgileri, ürünler katalogu, ticari rehberlık ve her türlü konuşma salonu gibi sınırlaması olmayan aletler ile web site üzerinde yayınlaması için istiyerek verirseniz, bu bilgilerin web site üzerinde yayınlamasına izin vermiş anlamına gelmektedir.

I)yükarda yazılan hedefler veya yasal hesab veya her türlü dava veya Zoodel’e karşı olan iddialar için bilgilerin yayınlaması

13. Siz, verdiğiniz kişisel bilgilerinizi ( İran içi veya dışında ) size daha iyi hizmetler ( hiçbir sınırlama olmadan giriş bilgiler, veri tabanı, geliştirme, hizmetler ve ürünler bildirmesi, teslimat heizmetleri, ödemede gecikme hizmetleri, üyelik onaylanması ve kullanıcıların denetim ve inceleme hizmetleri ) vermek için gerekli durumda hizmet sağlayıcılarımıza teslim ettiğimiz kabul ediyorsunuz. Bu hizmet sağlayıcılar ve bizim aramızda bilgi gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır ve onlar bu bilgileri sadece burda yazılan hedeflerin gerçekleşmesi için kullanacaklar ve hiçbir kişisel kullanış ( direkt pazarlama dahıl ) olmayacaktir.

14. Gerekli durumda, biz yukarda yazılan hedeflerin gerçekleşmesi için sizin kişisel bilgileriniz ( İran içi ve dışında ) Zoodel veya Hammahale şirketi ile bağlı olan şirketler ( online ve cep telefon üzerinde tacirler ile müşteriler veya tacirler ile tacirler arasında olan ticari piyasaları düzenlenen ve ayrıca ürün hizmetleri ve diğer konularda hizmetler sağlayan bir gurub şirketler ) vere biliriz veya bu bilgileri onlara transfer ede biliriz.

15. Gerekli olduğu her zaman, sizin kişisel bilgileriniz ( İran içi ve dışında ) yukarda yazılı olan hedeflerin gerçekleşmesi için uzman danışmanlar, icra kurumlar, kurumlar ve ödeme aracıları, sigortacılar, devlet ve yasa düzenlenen kurumlar ve diğer yetkililere teslim edile bilir veya onlara transfer edile bilir.

16. Verdiğiniz her türlü kişisel bilgileriniz bizim tarafımızdan saklanılır ve bizim personel ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından yukarda yazılan hedefler ile ilgili veya onların gerçekleşmesi için kullanılıcaktır.

17. Istiyerek verilen tüm bilgiler web site üzerinde bulunacaktır ve onların her internet kullanıcısı tarafından görünmesi mümkün ola bilir. Istiyerek bize verdiğiniz her türlü bilgiler genel bilgilere çevirilecektir ve siz bu bilgiler konusunda olan tüm mülkiyet haklarınızı ( hiçbir sınırlama olmadan gizlilik ve kopya hakkı ) kendinizden red ediyorsunuz. Kişisel ve mülkiyetiniz altında olan bilgilerinizi istiyerek verilen bilgiler arasında koyduğunuz ve bize teslim ettiğiniz zaman, bu şartları dikkate alın.

18. Biz, sizin kullanıcı hasabi bilgilerinizi bankalar veya alıcılara vere biliriz ve onlar bu sayede sizin anlaşmalarınızı web site üzerinde tamamlaya bilirler. Ayrıca, sizin güvenilir bir şahıs olduğunuzu kontrol etmek için sizin kullanıcı hesabi bilgilerinizi kullana biliriz ve bu işlem sırasında, bu bilgileri bankalara veya onaylama işlemini yapan kurumlara vermemiz gerekiyor. Sizin kişisel ve diğer bilgilerinizi saldırganlardan korumamız için en yeni teknoloji ve iç yönetim sistemine sahip olduğumuza rağmen, ancak bu yönetim sistemi ve teknolojinin hırsızlık riskini ortadan kaldırmak veya kötüye kullanma riskini azaltmakta yeterli olduğunu garanti edemeyiz.

19. Biz, istatistik bilgilerini üçüncü şahıslara vermemiz mümkün ola bilir.

20. Biz sunmadığımız hizmetler ve ürünleri sizin için sağlamak için diğer üçüncü şahısler ve web siteler ile iletişim kurmuşuz. Biz sizin bu şahısler ve web siteler arasında olan iletişimi web sitemiz üzerinde bulunan aktif bağlantısı veya alt markalı web siteler aracılığıyla sağlayacağız. Her iki durumda, biz ve diğer kişiler, kaynak, alan adı veya sayfalari bir web site alan adında internet üzerinde paylaşıyoruz. Bazi durumlarda, sizden kendi kişisel bilgilerinizi kullanıcı kaydı veya ürünlerin tahsilı ve bu üçüncü veya aynı markalı web site tarafından sunulan hizmetleri sağlamak için vermenizi isteye biliriz. Bu kişisel alan politikalari bu üçüncü veya aynı markalı web siteler için kullanamaz. Onların kişisel alan politikalari bizim politikalarimiz ile farklı ola bilir ve biz o üçüncü şahıslara verdiğiniz bilgiler üzerinde hiçbir kontrolumuz olmaya bilir. Siz, o üçüncü ve aynı adlı web sitelerin kişisel alan politikalarini her türlü öneri, ürün veya hizmetleri kabul etmeden okumanız gerekiyor.

K) Sorumluluk Sınırlama ve Reddi

1. Bu bölümün içerikleri tek başına Zoodel tarafından kullanıcılara yönelik olan sorumlulukların reddine sebeb olmaz. Bunun anlamı, duruma bağlı Zoodel bu kurallar ve şartlar ve ilerde yapılan her türlü değişikliklerden sorumlulukların sınırlama veya reddine yararlana biliyor.

2. Siz, web site ve hizmetlerinden yararlanma risklerinin kendi sorumluluğunuz altında olduğunu ve Zoodel web sitesi ve hizmetleri olduğu gibi ve hiçbir garanti olmadan sunulduğunu kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

3. Tüm açık ve genel tezminat hiçbir sınırlama olmadan ticari işletme imkanı, özel bir hedef için uygun olması ve mülkiyet hakların ihlal edilmemesini açıkça web site tarafından ve yasaların son aşamasına kadar red ediliyor.

4. Web site, içeriklerin doğru veya tam olması hakkında veya Zoodel web sitesi tarafından tanımlayan üçüncü web sitelerin içerikleri ve aşağıda belirlenmiş olan konular hakkında hiçbir taahhüt veya sorumluluk kabul edemez :

A) Içeriklerde olan her türlü yanlışlık, kusur veya hata

B) Web site veya hizmetlerden yararlanma nedeniyle her türlü fiziksel veya ayrı hasarların varlıklara gelmesi

C) web site ile veya web site tarafından her türlü iletişim kesılmesı

D) Sunuculardan veya kişisel bilgilerden veya finansal bilgilerden her türlü onaylanmamış erişim veya kullanım

E) Programda her türlü kusur, virüs veya hasar verici alet ve kodların bulunması, her türlü dönanım ve yazılım programın, kişisel bilgiler, mülkiyet hakkının ihlalı, kötü programlar ve yanlış bilgi yazmak ve dolandırıcılık ve onlara benzer şeylerin üçüncü şahıslar tarafından web siteye gönderilmesi

F) içeriklerde her türlü yanlışlıklar veya kusurların bulunması veya e-mesaji ve diğer yöntemleri ile gönderilen içeriklerin kullanması sonucunda her türlü zarar ve hasarın gerçekleşmesi veya onlar benzer şeylerin web site veya hizmetlerden gerçekleşmesi.

5. Web site, üçüncü şahıslar veya bağlantı linki ile ana web sitesine bağlanan web siteler tarafından reklamı onun üzerinden yayınlanan veya diğer reklamlar ve afişlerde tanımlanan hiçbir ürün ve hizmetler ile ilgili sorumlu değil.

6. Web site, Zoodel, Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi, alt şirketler, ona bağlı olan şirketler, yan şirketler, müdürler ve onun personelleri hiçbir şart altında ( hatta hasarın daha önceden web siteye ilan edilmişsede ) doğrudan ve dolaylı, özel, bağlantılı ve olaylı hasarlar ve sizin web site ve hizmetlerden kullanma sonucunda gerçekleşmeyen hasarlar, web site ve hizmetlerinden kötüye kullanma, web site ve hizmetlerinden uygun kullanamadığı veya kusur, kesımtı, düzeltme, değişim veya web site ve hizmetlerin geçerlilik tarihi bitmesi nedeniyle gerçekleşen hasarlar konusunda sorumlu değil. Ayrıca bu sorumluluk sınırlaması web site ile ilgili veya web siteye gönderilen hizmetler ve ürünlerden dolayı veya web site üzerinde bulunan hizmetler ve bağlantı linki nedeni ile olan hasarlar ve ayrıca web site üzerinde onun veya ürünleri hakkında yapılan bildirme, danışmanlık ve reklam aracılığıyla olan hasarları kapsiyor. Bu sınırlamalar yasaların en üst seviyesine kadar uygulanacaktır.

7. Siz biliyorsunuz ki, web siteyi kullandığınız zaman bir çok içerikleri farklı kaynaklardan alıyorsunuz ve bunuda biliyorsunuz ki web site bu içeriklerin doğru, iyi, kullanışlı, güvenli ve fikir mülkiyetleri hakkında sorumlu değil ve bu konuda ki sorumluluk tamamen size aittir. siz, gerçek olmayan ve hakaret edici, kötü, dava edici, saldırıcı ve iftira verici içeriklere maruz kalmanızı mümkün olduğunu kabul ediyorsunuz. Siz, bu konuda web siteye karşı hiçbir eğlem ve iddiada bulunamadığınızı kabul ederek, bu şekilde bu konuyla ilgili olan her türlü yasal haklarınızı veya web siteye karşı olan her türlü tazminat talep hakkınızın olmasını red ediyorsunuz.

8. Zoodel, bizim elimizde olmayan nedenler ile web siteye ulaşmadığınız durumlarda sorumlu değil.

9. Siz, aşağıdakı konulari kabul ve taahhüt ediyorsunuz:

A)web site, web site üzerinde saklanılan veya web site ve onun hizmetleri aracılığıyla gönderilen içerikler ve bilgilerin silinmesi veya kayd olunmaması konusunda sorumlu değil.

B) web site, içeriklerin hizmetler aracılığıyla en çok zaman web site üzerinde bulunması, ilgili hizmetler ile gönderilen veya kayıtlanan içeriklerin, mesajlar veya diğer içeriklerin en fazla sayı ve miktarı ve web site veya hizmetlere erişimin sayısı gibi hizmetlerin kullanımında bazi sınırlamalar yapa biliyor.

C) web site, istediği gibi ve web site görünüşüne göre siz ilgili kurallar ve şartlari ihlal ettiğiniz gibi hiçbir neden olmadan, hiçbir baskı altında olmadan sizin kullanıcı hesabinızı etkisiz veya sile bilme veya sizin hizmetlere ( veya istediği bölümler ) ulaşmamanızı her türlü yoldan dahah önce bildiri yapmadan engelleme ve bulunan her türlü içerikleri silme hakkına sahiptir.

D) web site, sizin veya üçüncü şahıslar karşısında web site veya hizmetlere ulaşmadığınız hakkında sorumlu değil ve siz, bu erişim hakkınızın bitmesi andan ilgili hizmetlerden yararlanmayı durdurmanızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

E) web site, her zamanda ilgili hizmetleri ( veya her bölümünü ) önceden verilen veya verilmeyen bildirme ile bitirme hakkına sahiptir ve web site bu türlü hizmetlerin erişimini erteleme, düzetleme ve bitirme konusunda size veya üçüncü şahıslere karşı sorumlu değil.

10. Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi tarafından veya bu kurallar ve şartlar içerisinde yer almayan tüm haklar saklı dir. Web sitede bulunan tüm bilgiler sadece kullanıcının ilgili hizmetlerden kişisel olarak yararlanması hakkında gerekli genel bilgilerin verilmesi için dir ve kullanıcı bu konuda tamamen sorumlu dur. Zoodel, web site hizmetleri aracılığıyla web site üzerinde bulunan veya dağıtım, bağlantı linki ile indirilen veya elde bulunan bilgilerin doğruluk ve güvenilir olması hakkında veya ürünlerin, bilgilerin ve hizmetler ile ilgili gösterilen şeylerin veya önerilen ve hizmetler ile ilgili olan diğer bilgilerin kalitesini garanti ve onaylamaz.

11. Biz, her türlü yanlışlık veya ihmal veya bu bilgilerin kullanma sonuçlari hakkında sorumlu değiliz. Web sitenin tüm bilgileri oldukları gibi size sunulur ve onlarin tamam olması hakkında hiçbir açık veya tam garanti olmadan onların doğru, gündemli ve bu bilgilerin kullanma sonucunda olan icra ve ticari işlemler için uygun olduğunu garanti edemeyiz. Zoodel, hiçbir şart altında olmadan bu hizmetlerden, madde ve ürünlerden doğan doğrudan, dolaylı, yan, kısmen veya tam hasarların karşılaması hakkında sorumlu değil. Web site kullanıcıları, bu bilgilerin ve ürünlerin ve web site içeriklerin kullanması ile ilgili olan tüm risklerin kendi sorumlulukları altında olduğunu kabul ve taahhüt ediyorlar.

12. Siz, açıkça aşağıda belirlenmiş konularda Zoodel, Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi, burub, yan, bağlı olan şirketlerin, onların müdürleri ve personellerin sorumlulukları web sitenin bir yıllık süre için kullanıcılardan aldığı ücrete sınırlı olduğunu kabul ve taahhüt ediyorsunuz:

A)Zoodel tarafından direkt olarak gerçekleşen her gerçek hasar için ve bu konuda Zoodel hasarın red edilmesi için bulunan kurallar ve şartlardan yararlanmaması ve bu hasarı red edemediği taktırde,

B) ilgili hasar her sebebden dolayı Zoodel, Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi, gurub, yan, bağlı şirketleri ve onlarin müdürler ve personelini kullanıcı karşısında sorumlu yaparsa.

13. Siz, açıkça Zoodel, Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi, gurub, yan, bağlı şirketlerin ve onlarin müdürleri ve personellerine karşı olan iddia/dava/ şikayet ilgili olayın gerçekleşmesi tarihinden 1 ay takvimi süresinde yapılmasını, aksı halde sizin iddia ve dava açmak hakkınızın bitmesini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

14. Yukarda adı alınan kişiler hakkında her türlü muhtemel davanın bu sürenin bitmesinden sonra açılması hakkını kendinizden red ederek ilgili kişiler ile anlaşmayı kabul ediyorsunuz.

L) Fikri mülkiyet hakları

Sadece Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi Zoodel veya gurub şirketlerin, yan şirketlerin işareti ve marka adlarını ve yukarda yazılı olan her türlü içeriklerin kullanma hakkına sahiptir. Web site içerikleri ticari sırlar ve fikir mülkiyet haklarını içeriyor ve fikir mülkiyet hakları, kopyalama ve diğer uluslararası kanunların güvenliği altında dir. Web site ve onun içerikleri hakkında olan her türlü fikir mülkiyet hakkı ve her türlü mülkiyet hakları Hammahaleh Parsiyan işletme şirketine veya yan gurub ve bağlı olan şirketlere aittir. Bu kurallar ve kanunların kullanıcılar veya diğer şahıslar tarafından ihlalı veya kötüye kullanılması ilgili kişinin medeni ve cezai sorumluluk cezası almasına sebeb olucaktir.

M) Alıcılar ve Satıcılar arasında anlaşmalar

1. Zoodel kendi kullanıcılar, alıcılar ve satıcılar arasında bilgilerin değiş tokuş yapılması için bir online ticaret platforması yaratıyor. Ayrıca Zoodel, üye olan kendi kullanıcılarının siparişlerini temin etmeler, onlari kabul, onaylama, yönetmek ve icra etmeleri için online ticaret platformaları yaratmıştır. Ancak, siz Zoodel’in:

A) satıcılar ve alıcıların temsilcisi olmadığını ve anlaşmalarda katılmadığını, ve

B) web site üzerinde satış için sunulan ürünlerin kalitesi, güvenliği, yasal olmaları ve bulunması konusunda sorumlu olmadığını, ve

C) satış işlemin sonuca ermesi için satıcılar ve alışverış işlemin sonuca ermesi için alıcılar ve genel olarak her iki tarafın taahhütlarını yerine getirmeleri için hiçbir kontrol ve sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

2. Siz, Zoodel web sitesinde alışverış anlaşmaların yapımasında ve tam olarak web site tarafından yapılan veya sağlanılan her türlü anlaşmalarda, ürünler ve hizmetler ile ilgili olan riskler ve muhtemel hasarları kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Bu riskler hiçbir sınırlama olmadan ürünlerin geri gönderilmesi, karşılıklı işlemler, ürünlerin miktarı ve kalitesi az olması, özelliklere ve şartlara uymamak, kusurlu veya riskli ürünler, yasa dışı ürünler, teslimat ve ödemede gecikmeler, fiyat ve masrafların yanlış olarak hesablanması, tazminatin ihlalı, sözleşme ihlalı ve taşımacılık işleminde kaza olması ve tüketicilerin koruması için gerçeklenen yasal davaları içeriyor. Ayrıca bu riskler, üretim, ithalat, ihracat, dağıtım, gösterme, alışverış, satmak veya sunulan ve web site üzerinde bulunan ürünlerin kullanılması üçüncü şahıslerin haklarının ihlalıne neden olursa veya bu hakların ihlal iddiasina sebeb olma hakkında olan riskleride kapsiyor ve ayrıca kullanıcının kendinden koruma veya üçüncü şahıslar karşısında açılan davalardan veya üçüncü şahıslar tarafından dava açma ve hasarların karşılığını alma hakkına sahip olan şahısların açtıkları davalardan dolayı masraflar ve malıyetlere sebeb olan riskleri içeriyor. Ayrıca bu riskler kullanıcılar tarafından web site aracılığıyla alınan ürünler ve hizmetler hakkında müşteriler, diğer alıcılar, ürünlerin ve hizmetlerin son tüketicileri veya şahisların bir hasara uğradıkları iddiasinda bulundukları riskleri kapsiyor. Ayrıca, web site aracılığıyla yaptıkları anlaşmalar veya alışverış işleminde hasara uğradıkları veya bu ürünlerin kullanma sonucunda gerçeklerşen riskleri kapsiyor. Tüm bu riskler bundan sonra «anlaşma riskleri » olarak adlandırılacaktır. Her kullanıcı, Zoodel’in hasar ( gerçek hasar, kaynakların ve pazarların imha olması ve tüm yan ve diğer hasarlar ), davalar, masraflar, zorluklar, ticari sorunlar veya inlaşma risklerinden doğan her türlü muhtemel malıyetlerı konusunda sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ediyorlar.

3. Sadece siz, web site ve onun hizmetlerinden yararlanarak veya aracılığıyla yaptığınız anlaşmalar hakkında olan riskler konusunda sorumlusunuz. Bu riskler ödeme şartlari, geri döndürme, gönderme, sigorta, ücret, vergi, mülkiyet hakları, mülkiyet, izinler, cezalar, rühsatlar, kontrol işlemi, taşımacılık ve depolama hakkında olan riskleri içeriyor.

4. Siz, Zoodel’in sizin anlaşmalr hakkında ihtiyacı olan tüm bilgileri web site üzerinde, aracılığıyla veya doğrudan web site hizmetlerinden yararlanmak için vermenizi kabul ediyorsunuz. Zoodel, bu bilgilerin sağlanmaması durumunda sizin kullanıcı hesabinızı / üyeliğinizi erteleye veya bitire bilme hakkına sahiptır.

5. Siz, sizin anlaşmada karşı taraf ile olan her türlü muhtemel anlaşmazlık halinde, Zoodel’in ( Hammahaleh Parsiyan işletme şirketi, bağlı vey an şirketler, müdürler ve personelleri ) bu anlaşmalar ile ilgili olan her türlü sorumluluk, dava, istek, şikayet, masraf, malıyet ve hasar ( hiçbir sınırlama olmadan tüm gerçek, özel, yan ve bağlı hasarlar ) masum olduğunu ve tüm hasarın kendiniz tarafından karşılanmasını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

N) Iade etmek politikası

1. Siz, Zoodel’in diğer kullanıcıları ile imzaladığınız satış sözleşme ve anlaşmaların duruma göre İran İslam Cumhuriyeti yasaları dışında olan diğer yasalara dayanarak yapıldığını onaylıyorsunuz. Bu nedenle, sözleşme kuralları veya onunla ilgili yasaların nasıl bir şartlari tanıtıyorsa, iade politikası farklı ola bilir. Bu nedenle ilgili yasalar hakkında emin olmak için bizim danışmanlarımızla konuşmanızı tavsiye ediyoruz.

2. Iade bildirisini yapmak konusunda Zoodel sadece bir arac olarak iş yapıyor ve sadece diğer tarafı bu konuda bilgilendirmek ile sorumludur.

3. Eğer satıcı ürünleri ilgili yasalar veya sözleşme kurallarına dayanarak iade etmek isterse, bununla ilgili olan tüm masraflar, işlemler ve idari, gümrükleme, hukukı işleri ve diğer malıyetler ve sigorta ve gümrük izinleri ve diğer işlemlerin yapılması alıcıya aittir. Bellidir ki, ürünlerin alıcı tarafından iade etmesi durumunda ilgili ürünlerin teslimat zamanında olan durmdu olması şarttir.

4. Siz, Zoodel’in hiçbir şart altında olmadan ürünlerin ve durumun, kalite, miktar ve ürünlerin ilgili sipariş iler aynı olmasını onaylamadığını kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Bu nedenle, eğer alıcı ürünleri kabul etmezse veya onları yasalara göre ( teslimatta gecikme, ürünlerde kusur olması ve diğer sebebler den ) iade etmek isterse, alıcı:

A)bu konuda olan kararını kontrol süresinde ( teslimattan 24 saat sonra ) Zoodel’e bildirmek zorunda dir.

B) ürünleri teslimat zamanında olduğu durumunda gibi 10 iş günü içerisinde ve kendi masrafıyla satıcıya göndermek,

C) gönderme belgelerini belirlenmiş sürede Zoodel’e teslim etmek zorunda dir.

5. Her zaman Zoodel iade bildirmesi / kabul etmemek bildirmesini denetim süresinde ve ürünlerin tam gönderme belgesini 10 iş günüiçerisinde alırsa, Zoodel anlaşma değeri olan parayı satıcıya ödemeyı durdurur. Ürünlerin doğru bir şekilde satıcıya iade edildiği anda, Zoodel emanet hesabında olan ilgili pararyı alıcıya iade edecektir.

6. Eğer alıcı tarafından teslim alınan ürün / ürünlerin özellikleri onun ve satıcı arasında imzalanan sözleşme ve anlaşma şartlari ile farklı olursa, alıcı kendi parasının bir kısmını ( kusura bağlı olarak ) geri alarak ürünü kabul ede biliyor. Zoodel paranın geri kalan kısmını satıcının onaylamasıyla 10 iş günü içerisinde alıcıya iade edecektir. Eğer satıcı bu konuyu kabul etmezse veya belli sürede durumun kabul etmesini Zoodel’e bildiremezse, alıcı Zoodel’in bilgirmesini aldıktan 10 iş günü içerisinde ilgili ürünleri satıcı masrafı ve riskiyle onun için geri göndermesi ve bu konu ile ilgili olan belgeleri Zoodel’e göndermek zorunda dir. Ürünlerin doğru bir şekilde satıcıya iade edilmesi ile, Zoodel emanet hesabında olan tüm parayı alıcıya iade edecektir.

7. Eğer satıcıya iade edilen ürünler alıcıya teslim edildiği durum ve şekilde olamazsa, Zoodel ilgili denetim şirketin raporuna göre, alıcının parasını emanet hesabında saklar ve sonradan satıcıya ödeyecektır. Ilgili denetim şirketin raporu olmadığı zamanda, Zoodel ilgili emanet parayı alıcı ve satıcı arasında olan anlaşmazlıkların çözülmesine kadar, emanet hesabında saklayacaktır.

8. Iade, teslimat ve diğer konular ile ilgili alıcı ve satıcı arasında her hangi bir anlaşmazlık olduğu halde, Zoodel bu kurallar ve şartlara göre davranarak ve gerçekleşen anlaşmazlıkları göze almadan gereken işlemleri yapacaktir. Bu nedenle, kullanıcılar kendi anlaşmazlıklarını Zoodel sistemi dışında tutmalıdırlar ve bu konu ile ilgili Zoodel’e hiçbir hasar gelmediğini ve gerçekleşen hasarı karşılamak zorunda dir. Ürünlerin kalitesi ve durumundan emin olmak için kullanıcıların denetim şirketlerin hizmetlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.

9. Zoodel hiçbir şart altında olmadan kullanıcılar, anlşma tarafları arasında ve diğer konularda gerçekleşen anlaşmazlıklar da giriş yapmayacak. Zoodel’in bu konuda olan görevi, yükarda yazılan konulara sınırlıdır. Siz, Zoodel’in burda belirlenmiş görevlerden ( hatta diğer ülkelerin yasalar ve kurallarıyle belirlenmiş olursada ) fazla sorumluluklardan mesun olmasını kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

10. Ilgili pararların Zoodel hesabında olduğu sürede, hiçbir faiz, tazminat, kar ve ona benzer diğer haklar bu paraya verilemez ve kullanıcılar bu konuda ve Zoodel’e karşı olan hiçbir iddiada bulunamazlar.

11. Siz, yukarda yazılan konular ile ilgili Zoodel’e, Hammahaleh Parsiyan işletme şirketine, gurub ve alt ve bağlı olan şirketlerine, onlarin müdürler ve personellerine karşı olan bir iddiada bulunamadığınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Bu tür davalar ve iddialarin olması durumda, siz bu şartnamede yazılı olan kurallar ve sınırlama şartlarini etkilemeden, bu davalar ve iddialar konusunda olan tüm haklarınızı red ederek Zoodel ile anlaşıyorsunuz.

12. Bu bölüme göre ürünlerin iade edilmesi Zoodel’e olan ücret ödemesini hiçbir şekilde etkilemez. Bu nedenle, hatta ilgili ürünün satıcıya iade edilirse veya kullanıcılar arasında anlaşma konusunda her türlü anlaşmazlık gerçekleşirse eğer Zoodel her sözleşme için gereken ücreti hesablana ve tahsil ede bilir.

13. Tüm kullanıcılar (satıcılar ve alıcılar), Zoodel ve ilgili kullanıcıya ( sözleşme tarafı ) bilgilendirme ve gerekli bilgileri ürünler ve teslimat ve iade etme işlemi ve taşımacılık ve diğer konuları kontrol ederek sağlanmasını ve özellikle gereken belgelerin ( sözleşmeler, ürün teslimat makbuzu ve taşıma belgeleri gibi ) bir kopyasini bu şartlar ve kurallarda belirlenen sürede Zoodel’e göndermeyi kabul ve taahhüt ediyorlar. Tüm kullanıcılar, ilgili diğer kullanıcılar için ( sözleşme tarafı ) gerekli belgelerin asıl ve kopyasini ( taşıma belgeleri, menşe izni, sigorta belgesi, denetim izni, karantina izni ve ,……) diğer tarafın teslimati yapma yükümlülüğünde kalması için sağlanmasını kabul ve taahhüt ediyor. Zoodel bu konuda ve hiçbir kullanıcı için sorumlu olamaz ve kullanıcılar sözleşme konusunda ve sözleşmede yer alan görevler ve taahhütlarının yerine getirilmesi için sorumlu dur.

O) Web site üzerinde ürünlerin liste edilme politikası

1. Kullanıcılar bu web sitesi aracılığıyla İran yasaları dışında veya sınırlamasında olan hiçbir satış veya gönderi işlemi yapmamalıdırlar. Lütfen dikkat edin, Zoodel uluslararası piyasasında faaliyet ediyor ve bazı ürünlerin satışı veya gönderme işlemleri sizin ikamet ettiğiniz bölge kanunlara göre yasadışı ola bilir. Zoodel bu konularda yasadışı olan ürünler ve diğer şeyleri web site üzerinden slime hakkına sahiptir.

2. Aşğıda yasadışı veya sınırlaması olan bazı ürünleri liste etmişiz. Bu liste tam değil ancak siz satıcı olarak bu listeye göre yasadışı işlemlerden kaçinmalisiniz. Yasadışı ve sınırlama olan ürünler ve konular aşağıda gibi dir:

 • Alkol ve diğer buharlaştırma yöntemi ile elde edilen yasaklanmış maddeler
 • Sigara, puro, çakmaklar dahil olan tütün ve onun ürünleri
 • Tarihi ve kültürel sanayi ( yeraltı tarihi eşyalarin kişisel koleksiyonu ) yeraltı tarihi keşifler, tarihsel mezar taşları ve buna benzer eşyalar
 • Altın, gümüş ve diğer kıymetli metaller
 • Hayvanlar
 • Her türlu para, sikke, değerli belgeler, bonolar, havale, elektronik şeklinde olan para veya maddi olmayan yapıları (Şifreleme dövizler – Crypto Currency) pul veya bu işlemler gibi veya sahtesi için kullanılan her türlü tezminat eşyalar ( siikkelerin sahtesi ve sunisi koleksiyon masratları için kopya mühürü veya bölgenin yasaları ile bir olmalıdır )
 • Kredi ve nakit hediyeler kartı
 • Ham petrol, gaz ve elektrik ve diğer yasak olan ürünler
 • Uçaklar, sinemalar, tiyatrolar ve önemli olayların biletleri
 • Uyuşturucu maddeler ve buharlaştırma yöntemi ile elde edilen tıbbi ürünler
 • Herhangi bir silah, mühimmat, askeri donanım ve silahlar (havalı tüfek, tabanca, paintball silahı, şok tabancası, mızrak avcılık, su altı silahlar ve diğer patlayıcı ve kimyavi veya gaz silahlarin patlayıcı silahlar veya bu ürünlerin parçaları ve onunlar ile ilgili şeyler ve ona benzer diğer yasak ürün ve aletler), bu ürünlerin sahte veya asıl nüshasinin alışverışı özel durumlarda ve sadece Zoodel’in onaylaması ile geçerli ola bilir.
 • Insan ve insan organlar ticareti yasaktir. Insan saçından yapılan peruklar ve buna benzer ürünlerin ticareti geçerli dir.
 • piyango ve ona benzer taşınması imkansıs olan şeyler
 • Her ülkenin hükümeti tarafindan ihracat edilen hükümet güçleri görevlilerin işaretleri veya cihazları,giysiler ve ona benzer şeyler
 • Taşınmaz varlıklar
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden mülkiyet lisanssız ve sahte ya da yasadışı kopyalar
 • Casusluk donanımları
 • Piramit veya Ponzi pazarlaması sonucunda elde edilen veya çalıntı mallar
 • Ikinci el giysi ve kozmetik ürünler
 • Mobil SIM kartı veya ambalajsiz cep telefonları
 • Uydu donanımları ve alıcı cihazlar
 • Yetkililer tarafından yasaklanan oyun programları
 • İzinsiz, ikinci el ve sahte eşyalar
 • Arabalar ve motosikletler
 • Seks ile ilgili ekipman ve ürünler
 • Zehirler

3. Ayrıca Zoodel yasadışı olmayan ancak kullanılması tartışma yaratan bazı ürünleri de yasak etmiştir. Bu ürünler aşağıda gibi dir:

A)yasadışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden ürünler

B) Etnik, dini ve milli açısından aşağılayıcı olan veya nefret ve şiddete yol açan ürünler

C) Irksal veya dinsel hoşgörüsüzlük

D) Atık ve piyango ve yarış için kullanılan mallar

E) Hisse senedi, bağlar, yatırımcılık karı ve diğer değerli senetler

F) Cinsel kullanımı olan pornografi mal veya ürün

G) Sadece kullanıcıların bilgilerini toplamak için kullanılan ve hiçbir ürün ve hizmetler sunmadan reklamlar

H) Etnik ve ırksal açısından hakaret edici olan ürün ve mallar listesi

4. Kullanıcılar sağladıkları ürünlerin uluslararası ticari yasalar ve sınırlamaların ihlalına neden olmadığından emin olmalı dirlar. Aksı halde, Zoodel ilgili ürünü web siteden kaldırma hakkına sahiptir.

5. Hangi ürünün web siteden kaldırılması Zoodel tarafından belirlenir. Ayrıca Zoodel istediği anda daha fazla sınırlama ve engelleme koya bilmek hakkına sahiptir.

6. Eğer siz satıcısınız, bu şekilde liste edilen ürünlerin mülkiyeti veya satış ve devir etme için gereken haklara sahip olduğunuzu kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Aksı halde, siz o ürünleri Zoodel web sitesinde liste etmemelisiniz. Aksı halde, bu işlemin sonucundan tamame siz sorumlu olacaksaniz ve sizin satış işleminiz dolandırıcılık ola bilir. Zoodel bu konuda sorumlu olamaz. Siz bu konuda Zoodel’e hiçbir hasar gelmediğinden emin olmak ve her türlü hasarın gerçekleşmesi zaman onu karşılamak zorundasiniz.

7. Tüm satıcılar ve alıcılar Zoodel ticari platformasında anlaşma yapmak için ilgili yetkililer tarafından gerekli izin ve rühsatlari almaları gerekiyor. Ayrıca siz, yapıtığınız anlaşmaların yasal olmasından ve hiçbir yasadışı işlemin olmadığından emin olmalısınız.

8. Tüm satıcılar ürünlerini satmak için sendika ve yetkililer tarafından satış ve dağıtım hakkında verilen emirlere uymak zorunda dirlar. Ayrıca, satış sonrası hizmetler ve garanti hizmetlerini yasalara göre uygulamak zorundasiniz.

9. Ürünlerinizi Zoodel web site üzerinde liste etmeden önce, web site üzerinden ürünlerin satışında sizin haklarınızı sınırlayan sözleşmeleri dikkatca okumanız gerekiyor. Zoodel sorun yaratan bunun gibi ürünlerin peşinde değil ve özel sözleşmelerin kopyasini denetmek gücüne sahip değil ve özel sözleşmelerde gerçekleşen anlaşmazlıklarda hakemlik veya belli bir tarafı koruyamaz. Ancak, size bildirmek isteriz ki işleriniz ilkelerine uymayan ürün listeler düzenlenmeniz sizin için üçüncü şahıslar karşısında sorun yarata biliyor. Bu nedenle Zoodel, daha önceden sözleşme ve izin belgesini incelemediğiniz hiçbir ürünü liste etmeyin ve o ürünleri kurallara göre satış için web site üzerinde koya bildiğinizden emin olun.

P) Uyarılar

1. Web site üzerinde veya tarafından yayınlayan tüm uyarılar veya istekler sadece yazılı ve Zoodel müşteri hizmetleri bölümünden yayınlandığı zaman geçerli olacaktir.

2. Kullanıcılar için veya tarafından olan tüm uyarılar veya istekler şahsen , posta hizmeti, özel posta hizmeti veya Fax veya E-posta mesaji ile ilgili kullanıcının web siteye verdiği son adres, Fax numarası veya E-posta adresine göndermesi veya web site üzerinde herkes için ve bedava olarak elde edilmesi mümkün olan bölüme göndermesi ile veya Zoodel tarafından kabul edilen her yöntem ile gönderilmesi anda geçerli olacaktir.

Q) Diğer hükümler

1. Bu şart ve kurallar Zoodel tarafından verilen diğer yönetmelik ve emirler ile beraber olarak okunmalıdır. Bu hükümler web site tarafından sağlanan hizmetlerin alanı, web site üzerinde ürün liste etmek politikası, bu şartlar ve kuralların ayrılmaz bölümü olan iade politikası dir.

2. Bu şartlar ve kuralların her kısmının geçersiz olması durumda, geride kalan diğer kurallar ve şartlar halen geçerli olacaktir.

3. Bu kurallar ve şartlar için kullanılan başlıklar sadece ilgili konulara kolayca başvurmak için dir ve hiçbir şekilde şartlar ve kuralların tanıtımı, sınırlama, kavramı ve alanını belirtmek için kullanamaz.

4. Kullanıcıların anlaşmaları İran İslam Cumhuriyeti dışında olan ayrı bir ülkenin kanunlarına yapılma imkanı muhtemel olduğu için belirtmek isteriz ki bu şartlar ve kurallar İran İslam Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde düzenlenmiştir ve diğer ülkelerin yasaları ile farklı olacak. Bu nedenle, kullanıcının web site hizmetlerinden yararlayanarak her türlü anlaşmazlık, iddia ve dava gerçekleştiği anda ilk önce bu anlaşmazlıkları bize bildirmek ile web site aracılığıyla (müşteri hizmetler bölümü) çözmesi gerekiyor. Eğer (1) bir hafta süresinde çözücü bir yol bulunamazsa, bu davalar son olarak İran Ticaret Odası tarafından ve son yargı kurallarıyla çözülecektir.

5. Bu şartlar ve kurallar Farsça ve İngilizce ve farklı dillere çevirilmiştir. Bu diller konusunda her türlü anlaşmazlıklar olması durumunda, İngilizce dili çevirisi olan nüsha geçerli olacaktir.

6. Sizden rica ederiz, her türlü öneri ve teknik desteği için olan istekler ve yazışmalarınızı müşteri hizmetleri bölümüne bildirin. Eğer web site üzerinde bulunan her hangi bir kullanıcıya ait olan içeriklerin fikir mükliyet, kopya haklarını veya uygulanan kuralların ihlalına neden olduğunu düşünüyorsanız, konuyu müşteri hizmetleri bölümüne bildirip ve gerekli bilgileri yazılı olarak onlar teslim edin.

* * * * * * * * * *

Loading...